لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۸۳۰ / ۲۰۶۰۷ 1394/09/10

برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۴۶۲ / ۱۹۵۶۸ 1391/02/21

برگزاری مسابقات علمی دانشجویی

مشاهده بیشتر
۱۹۵۶۸ / ۱۹۵۶۸ 1391/02/21

برگزاری مسابقات علمی دانشجویی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۳۶ / ۲۰۶۲۹ 1394/10/10

بسته نرخ‌های کارمزد (حق بیمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران

مشاهده بیشتر
۱۸۱۳۳ / ۱۸۱۳۳ 1386/03/10

بهره‌مندی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از خدمات اعضای هیأت علمی دانشگاهها

مشاهده بیشتر
۱۷۸۵۸ / ۱۷۸۵۸ 1385/03/30

تأسیس دانشگاه معارف اسلامی، وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۹۱ / ۲۰۱۹۰ 1393/04/10

تأسیس شعب دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمؤمنین اهواز در برخی از استان‌های کشور

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۴۶ / ۲۰۳۵۳ 1393/10/29

تأیید ابقای رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۰۱ / ۱۹۹۲۸ 1392/05/13

تأیید اصل تأسیس دانشگاه طب سنتی اسلامی ـ ایرانی

مشاهده بیشتر
۱۹۳۱۸ / ۱۹۳۱۸ 1390/04/08

تأیید انتخاب اعضای حقیقی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۶۷ / ۲۰۱۰۷ 1392/12/22

تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب بزرگسالان

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۶۷ / ۲۰۱۰۷ 1392/12/22

تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب کودکان و نوجوانان

مشاهده بیشتر
۱۷۷۹۷ / ۱۷۷۹۷ 1385/01/17

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای اصفهان، علامه طباطبایی و لرستان

مشاهده بیشتر
۱۸۰۳۹ / ۱۸۰۳۹ 1385/11/11

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای الزهراء و کردستان

مشاهده بیشتر
۱۷۸۵۸ / ۱۷۸۵۸ 1385/03/30

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای امیرکبیر، جامع علمی ـ کاربردی، بیرجند و تبریز

مشاهده بیشتر
۱۸۲۴۸ / ۱۸۲۴۸ 1386/08/01

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای ایلام، کشاورزی و منابع طبیعی‏ رامین و کاشان‏

مشاهده بیشتر
۱۷۷۲۰ / ۱۷۷۲۰ 1384/10/01

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای بوعلی سینای همدان، شهیدباهنر کرمان، شهرکرد و پیام نور (مصوب جلسه ۵۷۲ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
۱۷۹۶۱ / ۱۷۹۶۱ 1385/08/06

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای بین‌المللی امام خمینی (ره)، ملایر، علوم دریایی خرمشهر، زابل، اردبیل، هرمزگان و تربیت معلم تبریز

مشاهده بیشتر
۱۷۸۹۳ / ۱۷۸۹۳ 1385/05/10

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای شهید بهشتی، هنر تهران، ارومیه و چابهار

مشاهده بیشتر
۱۷۶۹۰ / ۱۷۶۹۰ 1384/08/25

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای شیراز، تربیت مدرس و فردوسی مشهد

مشاهده بیشتر
۱۷۹۹۳ / ۱۷۹۹۳ 1385/09/13

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای صنعتی اصفهان، سمنان و تفرش

مشاهده بیشتر
۱۸۳۳۷ / ۱۸۳۳۷ 1386/11/18

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم بهزیستی و توانبخشی و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی‌شاپور اهواز(مصوب جلسه ۶۱۷ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
۱۸۰۸۹ / ۱۸۰۸۹ 1386/01/21

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی اردبیل، کردستان، اراک و بندرعباس

مشاهده بیشتر
۱۷۷۸۹ / ۱۷۷۸۹ 1384/12/28

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و همدان

مشاهده بیشتر
۱۷۸۵۸ / ۱۷۸۵۸ 1385/03/30

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی ایلام، مازندران، بیرجند، تبریز، کردستان و اهواز

مشاهده بیشتر
۱۷۹۶۱ / ۱۷۹۶۱ 1385/08/06

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی بوشهر، زنجان و قزوین

مشاهده بیشتر
۱۸۱۳۳ / ۱۸۱۳۳ 1386/03/10

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی سمنان، ارومیه و رفسنجان

مشاهده بیشتر
۱۷۹۹۵ / ۱۷۹۹۵ 1385/09/15

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی کاشان و کرمانشاه

مشاهده بیشتر
۱۷۸۲۳ / ۱۷۸۲۳ 1385/02/18

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی کرمان، قم، مشهد، ایران و شیراز

مشاهده بیشتر
۱۸۲۸۵ / ۱۸۲۸۵ 1386/09/15

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای مازندران، رازی کرمانشاه و هنر اسلامی تبریز(مصوب جلسه ۶۱۳ مورخ ۸/۸/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر