لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۳۴۶ / ۱۸۳۴۶ 1386/11/30

تأیید انتخاب ۲ نفر از اعضای شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی(مصوب جلسه ۶۱۸ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۰۱ / ۱۹۹۲۸ 1392/05/13

تأیید تأسیس و استقرار دانشگاه بین‌المللی در تهران

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۰۱ / ۱۹۹۲۸ 1392/05/13

تأیید مرجع قانونی تصمیم‌گیری درخصوص وضعیت دانشگاه علوم پزشکی ایران

مشاهده بیشتر
شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
۸۵۹ / ۲۰۷۰۲ 1395/01/16

تجدیدنظر و تصویب اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

مشاهده بیشتر
۱۷۸۲۳ / ۱۷۸۲۳ 1385/02/18

تخصیص سهمیه در آزمون سراسری ورودی دانشگاههای کشور در سال ۱۳۸۵ برای شهرستانهای زلزله‌زده بم، زرند، درود و بروجرد

مشاهده بیشتر
۱۸۷۰۹ / ۱۸۷۰۹ 1388/03/06

تخصیص کارگروهی توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تهیه ضوابط زیست محیطی حاکم بر حوضه‌های آبریز در طرح‌های جامع شهر،....

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۸۳۹ / ۲۰۶۷۰ 1394/10/23

تسری شمول بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۷۷ / ۲۰۴۴۸ 1394/02/30

تسری شمول بند (ب) ماده‌۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مشاهده بیشتر
۱۷۸۴۷ / ۱۷۸۴۷ 1385/03/17

تشکیل بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری

مشاهده بیشتر
۱۷۷۷۰ / ۱۷۷۷۰ 1384/12/06

تشکیل شورای هماهنگی فعالیتهای قرآنی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

مشاهده بیشتر
۱۹۵۵۵ / ۱۹۵۵۵ 1391/02/05

تشکیل صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۴۵۷ / ۱۹۵۵۵ 1391/02/05

تشکیل صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی

مشاهده بیشتر
۱۷۸۹۳ / ۱۷۸۹۳ 1385/05/10

تشکیل مرکز مطالعات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۸۳ / ۲۰۴۶۹ 1394/03/26

تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۵۷۷ / ۱۹۸۷۵ 1392/03/08

تشکیل کارگروه عناوین سال

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۵۹ / ۲۰۰۸۲ 1392/11/23

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص تعیین اعضای کارگروههای تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و وظایف تفصیلی آنها

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۰۲ / ۱۹۹۳۰ 1392/05/15

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن درخصوص انجام مطالعات پایه، شناسایی، پی‌جویی، اکتشافات عمومی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۰۰ / ۱۹۹۲۵ 1392/05/09

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در خصوص ایجاد دانشگاه و توسعه خدمات طب سنتی ایرانی ـ اسلامی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۵ / ۲۰۱۷۱ 1393/03/19

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در خصوص ساماندهی و تجمیع آبادیها و سکونتگاههای زیر بیست خانوار داخل جنگلهای کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۰۲ / ۱۹۹۳۰ 1392/05/15

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کار گروه توسعه بخش معدن در مورد صدور مجوز فروش هفت طرح فولاد استانی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۷۷ / ۱۹۸۷۵ 1392/03/08

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور نسبت به ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی ـ اسلامی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۰۱ / ۱۹۶۷۳ 1391/06/28

تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در خصوص تعیین اعضای هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۲۹ / ۱۹۷۵۰ 1391/09/30

تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در خصوص تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی کاشان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۶۰ / ۱۹۵۶۲ 1391/02/14

تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در خصوص تعیین قیمت فروش گندم

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۰۲ / ۱۹۹۳۰ 1392/05/15

تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور درخصوص دستورالعمل تعیین صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی طب سنتی ایرانی ـ اسلامی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۴ / ۱۹۸۱۳ 1391/12/19

تصمیم‌نامه در خصوص صدور پروانه بهره‌برداری، برای فعالیت‌های دوزندگی و واحدهای متقاضی تولید پوشاک در شهرکهای صنعتی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۰۰ / ۱۹۶۶۹ 1391/06/23

تصمیم‌نامه در مورد جایگزینی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به عنوان سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی نمین

مشاهده بیشتر
شورای عالی فضای مجازی
۸۶۶ / ۲۰۷۲۳ 1395/02/11

تصمیم‌گیری در خصوص شوراهای عالی موازی با شوراهای عالی فضای مجازی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۱ / ۲۰۶۸۳ 1394/12/15

تصویب‌نامه در خصوص اجازه اجرای برنامه‌های آموزشی مهارتی کوتاه‌مدت مالکیت فکری توسط وزارت دادگستری

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۹۷ / ۲۰۵۱۰ 1394/05/15

تصویب‌نامه در خصوص اجازه وزارت دادگستری نسبت به امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی

مشاهده بیشتر