لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۱۷۷ / ۱۸۱۷۷ 1386/05/03

اصلاح موادی از اساسنامه دانشگاه تربیت مدرس

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۵۴ / ۱۹۵۴۹ 1391/01/29

اصلاح نرخ تعرفه خدمات کنسولی

مشاهده بیشتر
۱۷۹۹۵ / ۱۷۹۹۵ 1385/09/15

اصلاح و تکمیل اساسنامه طرح شاهد (مصوب جلسه ۱۵۲ مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۵ شورای معین)

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۳۹ / ۲۰۳۲۷ 1393/09/26

اصلاح و تکمیل ماده ۲ آئین‌نامه شورای احیای مجموعه فرهنگی ـ تاریخی توس

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۵۹۹ / ۱۹۹۲۳ 1392/05/06

اصلاح و تکمیل ماده ۵ منشور توسعه فرهنگ قرآنی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۰۳ / ۲۰۲۱۸ 1393/05/15

اصلاح و تکمیل ماده۲ آیین‌نامه شورای احیای مجموعه فرهنگی ـ تاریخی توس

مشاهده بیشتر
۱۷۹۱۷ / ۱۷۹۱۷ 1385/06/09

اصلاح و تکمیل ماده۳مصوبه «تشکیل هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی ومناظره (ویژه معارف و علوم‌انسانی)»

مشاهده بیشتر
۱۸۱۷۷ / ۱۸۱۷۷ 1386/05/03

اصلاح و تکمیل مصوبه پذیرش کارگر نمونه سال و کارگران نمونه جهت تحصیل در دانشگاه‌ها و آموزشکده‌های فنی

مشاهده بیشتر
۱۷۹۹۵ / ۱۷۹۹۵ 1385/09/15

اصلاح و تکمیل مواد ۵ و ۸ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۵۱ / ۲۰۳۶۹ 1393/11/18

اصلاح و تکمیل موادی از اساسنامه بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۲۹ / ۲۰۲۹۷ 1393/08/20

اصلاح پیوست شماره (۲) تصویب‌نامه شماره ۷۴۴۵۰/ت۵۰۹۸۲هـ مورخ ۱/۷/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۲۴ / ۲۰۲۸۱ 1393/07/29

اصلاحی رأی شماره ۶۴۷ ـ ۲/۹/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۸۶۳۱ / ۱۸۶۳۱ 1387/11/24

اصلاحیه

مشاهده بیشتر
۱۹۱۹۲ / ۱۹۱۹۲ 1389/10/28

اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۶۳۰ / ۲۰۰۰۵ 1392/08/15

اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۷۱۲ / ۲۰۲۴۴ 1393/06/15

اصلاحیه آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات

مشاهده بیشتر
۱۸۰۴۵ / ۱۸۰۴۵ 1385/11/18

اصلاحیه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۴۸۴ / ۱۹۶۲۹ 1391/05/04

اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۷۸

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۶۴۵ / ۲۰۰۴۶ 1392/10/07

اصلاحیه بند ج ماده ۹ دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی

مشاهده بیشتر
۱۹۰۸۹ / ۱۹۰۸۹ 1389/06/23

اصلاحیه بند۳ مصوبه « اصلاح و تکمیل بندهای ۱۰ و ۱۱ و الحاق یک بند جدید به مصوبه سیاست‌ها و راهبرد ارتقاء و توسعه فناوری نانو» مصوب ۲۴/۱/۱۳۸۹

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۸۶۰ / ۲۰۷۰۸ 1395/01/23

اصلاحیه تبصره بند (۱۰) دستورالعمل شماره ۱۰۰/۸۳۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «عفو به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) و دوازدهم فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران»

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۳۵۲ / ۱۹۲۸۴ 1390/02/27

اصلاحیه تبصره ماده۷ آئین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۸۸

مشاهده بیشتر