لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۸۰ / ۲۰۱۵۱ 1393/02/22

اصلاحیه دادنامه شماره ۳۶ـ ۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۴۴ / ۲۰۰۴۴ 1392/10/04

اصلاحیه دادنامه شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۲۵ / ۱۹۹۹۵ 1392/08/04

اصلاحیه دادنامه شماره ۷۵۹ـ ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۷۴ / ۱۹۶۰۰ 1391/03/31

اصلاحیه در خصوص قانون اصلاحیه ضمیمه سوم و پیوست (۱) ضمیمه ششم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمائم (۳)، (۴) و (۶) کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها

مشاهده بیشتر
۱۸۷۰۹ / ۱۸۷۰۹ 1388/03/06

اصلاحیه دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره۷۰۹

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۰۴ / ۱۹۹۳۷ 1392/05/24

اصلاحیه رأی ابلاغی، موضوع اساسنامه تولید و عرضه مسکن

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۷۷ / ۲۰۴۴۸ 1394/02/30

اصلاحیه رأی شماره ۱۸۱۶ ـ۶/۱۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۲۴ / ۱۹۹۸۸ 1392/07/23

اصلاحیه رأی شماره ۳۸۴۷۹هـ/ب ـ ۳۰/۶/۱۳۹۲ ریاست مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۷۴ / ۱۹۸۶۸ 1392/02/31

اصلاحیه رأی شماره ۴۲۲ الی ۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۹۰۴۳ / ۱۹۰۴۳ 1389/04/28

اصلاحیه رأی شماره ۴۵۸ ـ ۴۵۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۹۳۰۱ / ۱۹۳۰۱ 1390/03/18

اصلاحیه رأی شماره ۸۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۹۰۴۳ / ۱۹۰۴۳ 1389/04/28

اصلاحیه رأی شماره۲۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۷۷۸۴ / ۱۷۷۸۴ 1384/12/22

اصلاحیه رأی شماره۲۵ ـ ۲/۲/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۷۸۷۷ / ۱۷۸۷۷ 1385/04/22

اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷ ـ۲/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۷۸۶۵ ـ ۷/۴/۱۳۸۵

مشاهده بیشتر
۱۷۸۷۱ / ۱۷۸۷۱ 1385/04/15

اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷ مورخ ۲/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوانعالی کشور

مشاهده بیشتر
۱۸۶۴۰ / ۱۸۶۴۰ 1387/12/07

اصلاحیه رأی ۶۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۹۱۶۶ / ۱۹۱۶۶ 1389/09/28

اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۳۵ / ۲۰۶۲۴ 1394/10/03

اصلاحیه قانون الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۳۵ / ۲۰۶۲۴ 1394/10/03

اصلاحیه قانون تصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۲۹ / ۱۹۷۵۰ 1391/09/30

اصلاحیه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۹ / ۲۰۱۱۴ 1393/01/06

اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۷۸ / ۱۹۶۱۱ 1391/04/13

اصلاحیه ماده (۲۶) آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۴۷۳ / ۱۹۵۹۷ 1391/03/27

اصلاحیه ماده چهاردهم نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۷/۷/۱۳۱۰

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۴۷ / ۲۰۳۵۵ 1393/11/01

اصلاحیه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره مناطق نمونه گردشگری

مشاهده بیشتر
۱۷۷۹۷ / ۱۷۷۹۷ 1385/01/17

اصلاحیه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه زابل

مشاهده بیشتر
۱۷۷۹۷ / ۱۷۷۹۷ 1385/01/17

اصلاحیه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه زابل

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۱۷ / ۱۹۷۲۰ 1391/08/23

اصلاحیه مصوبه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح راهبردی ساختاری (جامع) شهر کوهسار واقع در حوزه شهری هشتگرد و نظرآباد

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۶۲ / ۱۹۸۳۵ 1392/01/22

اصلاحیه مصوبه مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه تعریف سند جامع ارتقا کیفی سیما و منظر شهری

مشاهده بیشتر
۱۸۷۰۹ / ۱۸۷۰۹ 1388/03/06

اصلاحیه مصوبه مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص طرح رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی

مشاهده بیشتر
۱۷۶۷۱ / ۱۷۶۷۱ 1384/08/02

اصلاحیه نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصول قانون اساسی

مشاهده بیشتر