لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
مجلس شورای اسلامی
۴۷۷ / ۱۹۶۰۸ 1391/04/10

قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۸۲ / ۲۰۴۶۴ 1394/03/20

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۲۴ / ۱۹۷۳۷ 1391/09/15

قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال۱۳۹۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۱۹ / ۲۰۵۷۴ 1394/07/30

قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۳۲ / ۲۰۶۱۲ 1394/09/17

قانون حمایت از صنعت برق کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۲۶ / ۱۹۹۹۷ 1392/08/06

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۶۲ / ۱۹۸۳۵ 1392/01/22

قانون حمایت خانواده

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۵۶ / ۲۰۶۹۳ 1394/12/27

قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۳۶ / ۲۰۶۲۹ 1394/10/10

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۴۸ / ۱۹۷۹۹ 1391/12/02

قانون رفع موانع اجرائی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۷۷ / ۲۰۴۴۸ 1394/02/30

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۲۱ / ۱۹۹۷۸ 1392/07/11

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۶۵ / ۲۰۷۲۱ 1395/02/08

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۵۹ / ۱۹۸۲۳ 1392/01/07

قانون سه‌دوازدهم (۱۲/۳) بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۴۳ / ۲۰۶۵۲ 1394/11/07

قانون شوراهای حل اختلاف

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۶۱ / ۱۵۶۶ 1391/02/19

قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۵۴ / ۱۹۵۴۹ 1391/01/29

قانون عدم لزوم بیمه مجدد اجباری شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که نزد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه می‌باشند

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۶۹ / ۱۹۵۸۶ 1391/03/11

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژیهای تجدیدپذیر

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۰۹ / ۲۰۲۳۶ 1393/06/05

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و تصویب اساسنامه آن

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۹۹ / ۱۹۶۶۸ 1391/06/21

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی پارکهای علمی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۰۰ / ۱۹۶۶۹ 1391/06/23

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC)

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۹۴ / ۱۹۶۵۷ 1391/06/08

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی آموزش اولیاء

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۹۹ / ۱۹۶۶۸ 1391/06/21

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی اتحادیه زنبورداران

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۵۵ / ۲۰۶۹۱ 1394/12/25

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی (سمیک)

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۹۰ / ۱۹۶۴۶ 1391/05/24

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی (ریسکام)

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۹۳ / ۲۰۱۹۴ 1393/04/15

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی«ICMM»

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۵۷ / ۱۹۸۱۹ 1391/12/26

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی ـ ۸)

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۵۷ / ۲۰۶۹۸ 1395/01/10

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۵۸ / ۲۰۰۸۱ 1392/11/21

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۷۶ / ۱۹۸۷۳ 1392/03/06

قانون مجازات اسلامی

مشاهده بیشتر