لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
قوه قضائیه
۴۷۳ / ۱۹۵۹۷ 1391/03/27

آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۹۰ / ۱۹۹۰۳ 1392/04/13

آیین‌نامه ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۷۶ / ۱۹۶۰۶ 1391/04/07

آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها

مشاهده بیشتر
وزارت کار و اموراجتماعی
۴۶۴ / ۱۹۵۷۴ 1391/02/28

آیین‌نامه ایمنی در صنایع آهنگری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۴ / ۱۹۸۱۳ 1391/12/19

آیین‌نامه ایمنی در معادن

مشاهده بیشتر
وزارت کار و اموراجتماعی
۵۰۱ / ۱۹۶۷۳ 1391/06/28

آیین‌نامه ایمنی کار با ماشین‌آلات عمرانی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۹۵ / ۱۹۹۱۲ 1392/04/24

آیین‌نامه بانکداری دولتی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۵۳ / ۱۹۵۴۶ 1391/01/26

آیین‌نامه بررسی سوانح وحوادث هوایی (غیرنظامی)

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۵۷۷ / ۱۹۸۷۵ 1392/03/08

آیین‌نامه تأسیس و فعالیت کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۵۱۹ / ۱۹۷۲۵ 1391/08/29

آیین‌نامه تأمین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

مشاهده بیشتر
۱۸۸۴۳ / ۱۸۸۴۳ 1388/08/16

آیین‌نامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۸۳ / ۲۰۴۶۹ 1394/03/26

آیین‌نامه تشکیل هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۳۹ / ۲۰۶۴۰ 1394/10/23

آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۲ / ۱۹۸۰۸ 1391/12/13

آیین‌نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۴ / ۲۰۱۶۹ 1393/03/17

آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر)

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۷۱۱ / ۲۰۲۴۱ 1393/06/11

آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۸۶ / ۲۰۴۷۷ 1394/04/04

آیین‌نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه کار دریایی مصوب سازمان بین‌المللی کار ـ مصوب۱۳۸۹ـ

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۳ / ۲۰۲۴۶ 1393/06/17

آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۶ / ۲۰۳۱۸ 1393/09/15

آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۷۰۳ / ۲۰۲۱۸ 1393/05/15

آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۷۵۵ / ۲۰۳۷۹ 1393/11/30

آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۳۶ / ۲۰۶۲۹ 1394/10/10

آیین‌نامه راهنمایان گردشگری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۱۰ / ۲۰۵۵۰ 1394/07/01

آیین‌نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات موضوع ماده (۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۰ / ۲۰۱۵۱ 1393/02/22

آیین‌نامه ساماندهی حمل و نقل عمومی روستایی

مشاهده بیشتر
شورای عالی آموزش و پرورش
۸۴۵ / ۲۰۶۶۰ 1394/11/17

آیین‌نامه ساماندهی صدور و تأیید مدارک تحصیلی دانش‌آموزان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۱۹ / ۱۹۷۲۵ 1391/08/29

آیین‌نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۱۸ / ۲۰۵۷۲ 1394/07/28

آیین‌نامه ساماندهی و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

مشاهده بیشتر
۱۹۰۷۳ / ۱۹۰۷۳ 1389/06/02

آیین‌نامه شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی

مشاهده بیشتر
۱۷۸۲۳ / ۱۷۸۲۳ 1385/02/18

آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی استان

مشاهده بیشتر
۱۹۲۴۴ / ۱۹۲۴۴ 1390/01/09

آیین‌نامه ضوابط ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم

مشاهده بیشتر