تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای بوعلی سینای همدان، شهیدباهنر کرمان، شهرکرد و پیام ن

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1384/10/01
شماره ویژه نامه ۱۷۷۲۰
شماره انتشار ۱۷۷۲۰
شماره نامه
تاریخ نامه

           شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 572 مورخ 24/8/1384 به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب آقایان دکتر اردشیر خدایی، دکتر احمد امیرخراسانی، دکتر عبدالله معتمدی‌شلمزاری و دکتر علیرضا علی‌احمدی را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای بوعلی سینای همدان، شهید باهنر کرمان، شهرکرد و پیام نور تصویب کرد.