لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۹۴۸ / ۱۸۹۴۸ 1388/12/27

رأی شماره‌های ۸۳۶ ـ ۸۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر برقراری توأمان حق همترازی و فوق‌العاده ویژه کارشناسان موجه نمی‌باشد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۲۱ / ۲۰۵۷۹ 1394/08/07

رأی شماره‌های ۸۵۴ ـ ۸۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطلاق فراز پایانی ماده۳۳ آیین‌نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر اینکه تعیین حق‌التولیه و حق‌النظاره معادل ۱۰ درصد و ۵ درصد درآمد خالص سالیانه به عنوان اجرت‌المثل متولی و ناظر موقوفه خلاف شرع و قانون است و ابطال می‌شود

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۰۷ / ۲۰۲۳۱ 1393/05/30

رأی شماره‌های ۹۰۰ الی ۹۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ ذیل آن و ماده ۱۴ تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک ـ ۱۹/۲/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۰۷ / ۲۰۲۳۱ 1393/05/30

رأی شماره‌های ۹۰۵ ـ ۹۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ص۹۱/۱۷۸۹/۴۲/۵۶ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و دبیر کمیته حمل و نقل سوخت استان فارس

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۶۷ / ۲۰۱۰۷ 1392/12/22

رأی شماره‌های ۹۱۴ الی ۹۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ـ۶ شیوه‌نامه ۳/۷۱۰ـ ۲۰/۱/۱۳۸۲ وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مقید کردن همترازی موضوع ماده قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب۱۳۷۰ به گذشتن شش ماه تجربه مربوط با مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و معادل آن با مدرک تحصیلی لیسانس

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۶۷ / ۲۰۱۰۷ 1392/12/22

رأی شماره‌های ۹۲۱ الی ۹۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای «ب و ج» از ردیف یک صورت جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده۵ طرح تفصیلی شهر شیروان دررابطه با اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۲۵ / ۲۰۵۹۲ 1394/08/23

رأی شماره‌های ۹۲۳ الی ۹۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها (کسب و پیشه) عوارض نصب و سالیانه عابربانک و عوارض بهای خدمات و محل فعالیت و استقرار بانکها توسط شورای اسلامی شهرهای داراب، ارومیه، گرگان و... خلاف قانون است و ابطال می‌شود

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۷۸ / ۲۰۱۴۶ 1393/02/16

رأی شماره‌های ۹۳ـ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۵/۷۸/۵۶۵۱۶ ـ ۲/۱۰/۱۳۸۸ سازمان آموزش و پرورش استان ایلام مبنی بر ممنوعیت ذخیره‌سازی مرخصی سرایداران مدارس به میزان بیش از ۱۵ روز در هر سال

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۲۷ / ۲۰۵۹۸ 1394/08/30

رأی شماره‌های ۹۴۱ـ ۹۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۴ دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت و صرفه‌جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها (موضوع بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور)

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۶۸ / ۲۰۱۱۲ 1392/12/28

رأی شماره‌های ۹۴۹ـ۹۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی‌تواند انجام این وظیفه را منوط و مشروط به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه کند

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۷۸ / ۱۹۸۷۸ 1392/03/12

رأی شماره‌های ۹۵ـ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه صدور حکم و برقراری مستمری بازنشستگی بر مبنای زمان اشتغال

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۸۲ / ۲۰۱۶۳ 1393/03/07

رأی شماره‌های ۹۶ ـ ۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار به کارشناسان بهداشت محیط منوط به داشتن کارت‌ویژه موضوع ماده ۱۰۰ قانون کار نیست

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۸۱ / ۱۹۸۸۵ 1392/03/22

رأی شماره‌های ۹۷ الی ۱۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان درخصوص وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱ و مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در موضوع مذکور مربوط به ۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۸۸ / ۱۹۹۰۰ 1392/04/10

رأی شماره‌های۱۵۹ـ ۱۵۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ف) تبصره ۴ بخش مالی و اداری ضوابط بودجه سال۱۳۸۹ و بند ۱۰ قسمت (و) دستورالعمل ضوابط اجرایی آن و بخشنامه شماره ۲۱۶۶۸ـ ۱/۹/۱۳۸۹ معاون مالی و اداری صندوق تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر لحاظ نکردن سنوات خدمت مازاد بر ۳۰ سال کارکنان سازمان مذکور در پرداخت پاداش پایان خدمت

مشاهده بیشتر
۱۸۷۱۱ / ۱۸۷۱۱ 1388/03/10

رأی شماره‌های۱۸۶، ۱۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک مصوبه مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ (طرح تفصیلی) قانون تاسیس شورای

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۰۳ / ۱۹۶۸۵ 1391/07/11

رأی شماره‌های۳۳۷ الی ۳۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲۹ صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ کمیسیون طرح تفصیلی ماده ۵ شهر اصفهان و بند ۴۲ صورتجلسه مورخ۲۴/۲/۱۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی شهر اصفهان از تاریخ تصویب صورتجلسه

مشاهده بیشتر
۱۹۶۸۵ / ۱۹۶۸۵ 1391/07/11

رأی شماره‌های۳۳۷ الی ۳۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲۹ صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱

مشاهده بیشتر
۱۹۲۲۴ / ۱۹۲۲۴ 1389/12/09

رأی شماره‌های۵۱۳ ـ ۵۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهایی از بخشنامه شماره ۳۰۵۴۵/۳۹۳/۲۳۲ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۸ سازمان امور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۱۶ / ۲۰۵۶۷ 1394/07/22

رأی شماره‌های۵۹۵ ـ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتهایی از بند الف بخشنامه شماره ۱/۶۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۱۶ / ۲۰۵۶۷ 1394/07/22

رأی شماره‌های۷۸۵ الی۷۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۳۹۲ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۱ و بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۰۰۰ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۶۶ / ۲۰۴۱۱ 1394/01/16

رأی شماره‌۱۹۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه‌های شماره ۳/۱۴۳۹۴/۸۵ ـ ۲۴/۲/۱۳۸۵ و ۴۱۵۲۴/۸۹ ـ ۵/۲/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر گرگان

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۳۰ / ۲۰۳۰۰ 1393/08/24

رأی شمار‌های ۸۴۹ الی ۸۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۴ / ۱۸۳۵۴ 1386/12/11

رأی شمـاره ۹۶۳ هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری درخصوص تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقلٌ‌‌الیه زمینی که حکم قطعی مراجع قضائی را دارند

مشاهده بیشتر
۱۹۰۹۷ / ۱۹۰۹۷ 1389/07/01

رأی وحدت رویه شماره ۴۴۸۴- ۱۳/۶/۱۳۸۹ شورای عالی ثبت (شعبه اسناد)

مشاهده بیشتر
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
۷۲۴ / ۲۰۲۸۱ 1393/07/29

رأی وحدت رویه شماره ۴۸۷۱ شورای عالی ثبت، موضوع قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز

مشاهده بیشتر
۱۷۶۸۷ / ۱۷۶۸۷ 1384/08/22

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به ماده یکم قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب۱۳۴۱

مشاهده بیشتر
۱۷۸۱۹ / ۱۷۸۱۹ 1385/02/13

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به تخریب منابع طبیعی و محیط زیست

مشاهده بیشتر
۱۷۸۴۷ / ۱۷۸۴۷ 1385/03/17

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۶ مورخ ۵/۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضائی یک استان و دادگاه ...

مشاهده بیشتر
۱۷۹۲۱ / ۱۷۹۲۱ 1385/06/14

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۹ هیأت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص حدود صلاحیت شعب تشخیص دیوانعالی کشور

مشاهده بیشتر
۱۷۹۹۳ / ۱۷۹۹۳ 1385/09/13

رأی وحدت رویه شماره ۶۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان بایستی دیه جداگانه تعیین شود

مشاهده بیشتر