لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۶۹۱ / ۲۰۱۹۰ 1393/04/10

تصویب‌نامه در مورد ابلاغ اعتبار سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۰۸ / ۱۹۷۰۰ 1391/07/29

تصویب‌نامه در مورد احتساب مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری و اجرای حکم بند (ب) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه واریز شده یا می‌شود به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۵ / ۲۰۱۰۳ 1392/12/18

تصویب‌نامه در مورد اختصاص منابع حاصل از واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور به افزایش سرمایه صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش‌کشاورزی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۰ / ۲۰۱۱۸ 1393/01/11

تصویب‌نامه در مورد اقدامات وزارت نیرو با هدف توسعه رقابت، صیانت از حقوق متقابل عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان برق جهت اتصال و استفاده از شبکه‌های برق کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۰۹ / ۱۹۷۰۲ 1391/08/01

تصویب‌نامه در مورد الحاق یک بند به ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۲ / ۲۰۴۳۱ 1394/02/08

تصویب‌نامه در مورد ایجاد شهرک صنعتی مس ورزقان در استان آذربایجان‌شرقی و بروجرد (۳) در استان لرستان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۵ / ۲۰۱۹۸ 1393/04/19

تصویب‌نامه در مورد تأمین و تخصیص یارانه نقدی به دامدارانی که شیرخام خود را مطابق روال سال ۱۳۹۲ به کارخانه‌های لبنی تحویل نموده‌اند

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۶۰ / ۱۹۵۶۲ 1391/02/14

تصویب‌نامه در مورد تشکیل «کارگروه برنامه‌ریزی نیروی انسانی» در خصوص تأمین نیروی انسانی متخصص دستگاهها و بخشهای مختلف

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۷۲ / ۱۹۸۶۴ 1392/02/26

تصویب‌نامه در مورد تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۷۲ / ۱۹۸۶۴ 1392/02/26

تصویب‌نامه در مورد تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۱۶ / ۱۹۹۶۸ 1392/06/31

تصویب‌نامه در مورد تعیین اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۱۶ / ۱۹۹۶۸ 1392/06/31

تصویب‌نامه در مورد تعیین اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۹۹ / ۱۹۶۶۸ 1391/06/21

تصویب‌نامه در مورد تغییر دستگاه اجرایی طرح «بهسازی محور رامهرمز ـ میداود ـ باغملک»

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۵۷ / ۲۰۳۸۶ 1393/12/09

تصویب‌نامه در مورد تکالیف و نحوه کاربری اصطلاحات در معانی مشروح در سازمان نهضت سوادآموزی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۴۱ / ۲۰۳۳۶ 1393/10/09

تصویب‌نامه در مورد عدم شمول مفاد بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۴۲ / ۱۹۷۸۳ 1391/11/12

تصویب‌نامه در مورد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۷۲ / ۱۹۸۶۴ 1392/02/26

تصویب‌نامه در مورد نحوه محاسبه تعرفه همودیالیز در بخش خصوصی و خیریه و تعهدات بیمه‌ای در خصوص آلوگرافتهای استخوانی، پوستی و...

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۴۲ / ۱۹۷۸۳ 1391/11/12

تصویب‌نامه در مورد هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و... به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مؤدیان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۸۳ / ۱۹۶۲۷ 1391/05/02

تصویب‌نامه در مورد هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۷ / ۲۰۲۵۵ 1393/06/27

تصویب‌نامه در مورد ورود و ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور (۲۵۰۰) سی‌سی و نحوه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۵۲۴ / ۱۹۷۳۷ 1391/09/15

تصویب‌نامه در مورد پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۵۳ / ۲۰۳۷۳ 1393/11/23

تصویب‌نامه در مورد پرداخت پنج هزار میلیارد ریال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت پرداخت مطالبات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بخش برق

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۷ / ۲۰۱۷۶ 1393/03/25

تصویب‌نامه در مورد کلیه مؤسسات اعتباری غیربانکی، دارای مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۵ / ۲۰۱۰۳ 1392/12/18

تصویب‌نامه در مورد کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع به شرکت‌های تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۵ / ۲۰۴۰۹ 1394/01/11

تصویب‌نامه درخصوص اجرای آزاد راه بندرعباس ـ کرمان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۴ / ۲۰۴۰۳ 1393/12/28

تصویب‌نامه درخصوص اجرای آزادراه تبریز ـ مرند ـ بازرگان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۲۹ / ۲۰۲۹۷ 1393/08/20

تصویب‌نامه درخصوص اجرای آزادراه شش خطه کنارگذر جنوبی تهران حدفاصل آبیک تا چرمشهر (اتصال به آزادراه قم ـ گرمسار)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۴۹ / ۱۹۵۳۵ 1391/01/10

تصویب‌نامه درخصوص اجرای استانداردهای به شماره ملی ۵۹۶۱، ۵۹۶۲ و ۳۸۳۴

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۸۵ / ۲۰۴۷۵ 1394/04/02

تصویب‌نامه درخصوص اجرای اقدامات مربوط به‌مدیریت فضای سبز طی زمان‌بندی تعیین‌شده

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۴۹ / ۲۰۳۶۱ 1393/11/08

تصویب‌نامه درخصوص احتساب معاونین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، همتراز مقامات موضوع بند «هـ» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ

مشاهده بیشتر