برگزاری مسابقات علمی دانشجویی

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1391/02/21
شماره ویژه نامه ۱۹۵۶۸
شماره انتشار ۱۹۵۶۸
شماره نامه
تاریخ نامه

برگزاری مسابقات علمی دانشجویی (مصوب جلسه 664 مورخ 18/3/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان سنجش و آموزش کشور     ماده واحده «برگزاری مسابقات علمی دانشجویی» که در جلسه 664 مورخ 18/3/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 4/7/1388 معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:     «ماده واحده ـ به منظور شناسایی و معرفی استعدادهای برتر دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، ترغیب و تشویق دانشجویان به مطالعه و تحقیق، ایجاد انگیزه بیشتر برای یادگیری عمیق‌تر، پرورش روحیه علمی و پژوهشی، دسترسی بهتر مسئولان ذیربط آموزش عالی به ملاک‌های مناسب جهت بازنگری برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و دستیابی مناسب به اطلاعات واقعی و سطح علمی و کیفیت آموزشی دانشگاه‌ها، مسئولیت اجرای مسابقات علمی دانشجویی (المپیاد) به سازمان سنجش آموزش کشور واگذار می‌شود.     تبصره1ـ به منظور ترویج فرهنگ و تعمیق دوستی و تفاهم با دانشجویان دیگر کشورها (به ویژه کشورهای اسلامی)، سازمان سنجش آموزش کشور مجاز است که مسابقات را با ضوابط ملی و بین‌المللی برگزار نماید.     تبصره2ـ اعضاء ، وظایف و اختیارات شورا و کمیته‌‌ها و منابع تأمین بودجه برگزاری المپیاد با همکاری کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان‌های ذیربط تهیه و تدوین و به تصویب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.»