لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۶۰۹ / ۱۹۹۵۱ 1392/06/10

تصویب‌نامه در خصوص حذف جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۲ / ۲۰۱۶۳ 1393/03/07

تصویب‌نامه در خصوص حذف نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از متن ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۰ـ

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۶۳ / ۱۹۵۷۲ 1391/02/26

تصویب‌نامه در خصوص حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی کارمندان رسمی و پیمانی مأمور در دستگاه اجرایی (مقصد)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۱ / ۲۰۰۹۲ 1392/12/05

تصویب‌نامه در خصوص خدمات دندان‌پزشکی مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان‌های بیمه‌گر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۰ / ۲۰۴۲۵ 1394/02/01

تصویب‌نامه در خصوص خروج مجسمه پنه‌لوپه و قطعه کوچک از انگشتان دست منتسب به مجسمه یادشده به صورت موقت برای چهارماه به کشور ایتالیا

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۳ / ۲۰۳۰۸ 1393/09/03

تصویب‌نامه در خصوص داروهای مشمول تعهدات دارویی سازمانهای بیمه‌گر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۱ / ۲۰۷۱۰ 1395/01/25

تصویب‌نامه در خصوص داروهای مشمول تعهدات دارویی سازمان‌های بیمه‌گر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۸ / ۲۰۲۵۹ 1393/07/01

تصویب‌نامه در خصوص درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها جهت کمک به تقویت و ایجاد دفاتر جدید (ICT) روستایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۴ / ۲۰۴۳۷ 1394/02/16

تصویب‌نامه در خصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال ۱۳۸۸ در شرکتهای برق منطقه‌ای

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۴۵ / ۲۰۰۴۶ 1392/10/07

تصویب‌نامه در خصوص سبد کالای حمایتی دولت از برخی اقشار جامعه

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۲ / ۲۰۱۶۳ 1393/03/07

تصویب‌نامه در خصوص سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۹۳ / ۲۰۴۹۹ 1394/05/03

تصویب‌نامه در خصوص سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۹۸ / ۲۰۵۱۳ 1394/05/19

تصویب‌نامه در خصوص سهم اعتبارات مربوط به شهریه دانشجویان گروه‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات آموزش عالی غیردولتی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۵ / ۲۰۴۴۲ 1394/02/22

تصویب‌نامه در خصوص شرایط ترخیص کالاهای وارداتی غیرتجاری توسط شرکتهای پستی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۸۷ / ۱۹۸۹۷ 1392/04/06

تصویب‌نامه در خصوص شرایط ورود محموله‌های چوب خام

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۴ / ۲۰۳۱۱ 1393/09/06

تصویب‌نامه در خصوص شرکت‌های عملیاتی (فرعی) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معادنی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۶۳ / ۱۹۵۷۲ 1391/02/26

تصویب‌نامه در خصوص صددرصد وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انتفاضه فلسطین

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۴ / ۲۰۷۱۷ 1395/02/04

تصویب‌نامه در خصوص صدور پروانه تولید جدید یا افزایش ظرفیت خطوط تولید موجود لامپ‌های التهابی رشته‌ای بالای (۴۰) وات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۵ / ۲۰۴۰۹ 1394/01/11

تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق در سال ۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۰۶ / ۲۰۵۳۷ 1394/06/17

تصویب‌نامه در خصوص طراحی و راه‌اندازی سامانه جامع داده‌های کشاورزی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۲ / ۲۰۴۳۱ 1394/02/08

تصویب‌نامه در خصوص طرح طبقه‌بندی معلمان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۰۲ / ۱۹۹۳۰ 1392/05/15

تصویب‌نامه در خصوص عدم شمول بند (۱۱ـ۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در مورد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۴۴ / ۲۰۶۵۷ 1394/11/13

تصویب‌نامه در خصوص فراهم کردن شرایط قدرت قراردادی مشترکین بالای پنج مگاوات وزارت نیرو جهت تأمین انرژی برق مورد نیاز

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۴۶ / ۲۰۳۵۳ 1393/10/29

تصویب‌نامه در خصوص فهرست وزارتخانه‌های مسئول کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای دیگر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۶ / ۲۰۶۹۳ 1394/12/27

تصویب‌نامه در خصوص فهرست پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای اعطای تخفیف تعرفه‌ای در قالب پروتکل طرح تعرفه‌های ترجیحی میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۵۵ / ۲۰۰۷۰ 1392/11/08

تصویب‌نامه در خصوص لغو بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۹۲/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۱، بند (۳)تصمیم‌نامه شماره۲۵۲۲۸۹/ت۴۸۹۰۸ن مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ و بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۹۸۹/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲/۵/۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۲۵ / ۱۹۹۹۵ 1392/08/04

تصویب‌نامه در خصوص لغو طرح مهرآفرین

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۵ / ۲۰۱۹۸ 1393/04/19

تصویب‌نامه در خصوص لغو عضویت وزیران کشور و اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون‌های اقتصاد، فرهنگی و امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۴۹ / ۲۰۶۷۶ 1394/12/06

تصویب‌نامه در خصوص لغو مصوبه‌های هیأت وزیران به شرح جداول پیوست

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۰۹ / ۱۹۹۵۱ 1392/06/10

تصویب‌نامه در خصوص لغو کلیه کارگروه‌ها، شوراها، کمیسیون‌ها، ستادها و سایر عناوین مشابه (به استثنای کمیسیون‌های دایمی دولت)

مشاهده بیشتر