لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۵۳ / ۲۰۰۶۵ 1392/11/02

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص وضعیت حریم پایتخت

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۳۷ / ۲۰۳۲۱ 1393/09/18

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص پروژه سیستانیکا

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۷۵ / ۲۰۴۴۲ 1394/02/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص پروژه پردیسبان

مشاهده بیشتر
۱۹۷۵۵ / ۱۹۷۵۵ 1391/10/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کاهش حریم آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۳۱ / ۱۹۷۵۵ 1391/10/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کاهش حریم آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین

مشاهده بیشتر
۱۹۷۴۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح منطقه نمونه گردشگری ایران توسعه، به وسعت تقریبی ۳۰۰ هکتار

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۲۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح منطقه نمونه گردشگری ایران توسعه، به وسعت تقریبی ۳۰۰ هکتار (در شمال فرودگاه پیام) استان البرز

مشاهده بیشتر
۱۸۸۵۵ / ۱۸۸۵۵ 1388/08/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کمیسیون ماده۵ و کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی استانها

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۹۰ / ۲۰۱۸۸ 1393/04/08

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش احداث برج‌های دوقلو ۲۵ طبقه در بلوار زند شیراز

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۹۰ / ۲۰۱۸۸ 1393/04/08

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش ساخت و ساز در خیابان آیت‌اله کاشانی تهران (پروژه نور)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۰۵ / ۲۰۲۲۷ 1393/05/26

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش طرح تفصیلی اراضی شهید کشوری اصفهان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۹۰ / ۲۰۱۸۸ 1393/04/08

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش طرح تفصیلی تهران

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۵۵ / ۲۰۰۷۰ 1392/11/08

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش طرح پدیده شاندیز

مشاهده بیشتر
۱۹۶۱۱ / ۱۹۶۱۱ 1391/04/13

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه سند جامع ارتقای کیفی سیما و منظر شهر

مشاهده بیشتر
۴۷۸ / ۱۹۶۱۱ 1391/04/13

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه سند جامع ارتقای کیفی سیما و منظر شهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۵۶ / ۱۹۸۱۷ 1391/12/23

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه جنوب شرق میانه

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۵۹ / ۲۰۰۸۲ 1392/11/23

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه گزارش طرح پدیده شاندیز

مشاهده بیشتر
۱۹۰۲۳ / ۱۹۰۲۳ 1389/04/02

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد آیین‌نامه اجرایی مربوط به چگونگی استفاده عموم از امکانات اقامتی موجود در خارج از حریم شصت

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۳۶ / ۲۰۳۱۸ 1393/09/15

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد اعضای کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش (کمیته فنی۳)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۰۸ / ۲۰۲۳۴ 1393/06/03

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد بررسی تأثیرات کاهش منابع آب در توسعه شهری و روستایی استان اصفهان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۰۵ / ۲۰۲۲۷ 1393/05/26

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد بررسی مغایرت اساسی تغییرکاربری ۶۸ هکتار از اراضی نظامی، موضوع قانون خروج اراضی نظامی و پادگانها از شهرها

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۸۳ / ۲۰۱۶۶ 1393/03/11

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح ساماندهی کوی رمضان اهواز

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۰۵ / ۲۰۲۲۷ 1393/05/26

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع موضوع افزایش محدوده شهر کاشان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۰۵ / ۲۰۲۲۷ 1393/05/26

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر نجف‌آباد

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۰۶ / ۲۰۲۲۹ 1393/05/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد گزارش هیأت اعزامی درباره اقدامات و دخالتهای صورت‌گرفته در بافتهای واجد ارزش شهر اصفهان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۳۷ / ۲۰۳۲۱ 1393/09/18

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره رخدادهای شهر آبسرد دماوند

مشاهده بیشتر
۱۸۶۷۳ / ۱۸۶۷۳ 1388/01/26

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص احداث شهرک مسکونی قشلاق خندان واقع در خارج از حریم صفادشت

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۸۶ / ۲۰۴۷۷ 1394/04/04

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ارائه طرح مطالعاتی در موردتأمین مالی کلانشهرها

مشاهده بیشتر
۱۸۷۴۲ / ۱۸۷۴۲ 1388/04/17

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص اصلاح حریم شهر کرمانشاه

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۷۸ / ۲۰۴۵۴ 1394/03/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص اعلام نظر شورای عالی پیرامون طرح جامع شهر قزوین

مشاهده بیشتر