موسسین و همکاران

کلید واژه مورد نظر را جستجو کنید
دسته بندی همکاران
نرگس علیشاهی
نرگس علیشاهی

موسسه حقوقی
موسسه حقوقی

موسسه حقوقی

مهرنوش جوادپور
مهرنوش جوادپور

منا ابوفاضلی
منا ابوفاضلی

وکیل پایه یک دادگستری

ناظر علمی
مشاهده بیشتر
مریم شیرازی
مریم شیرازی

محمدرضا کی پور
محمدرضا کی پور

محمد رهگذر وکیل پایه یک
محمد رهگذر وکیل پایه یک

وکیل پایه یک دادگستری - رتبه 64 آزمون

ناظر علمی
مشاهده بیشتر
فرشته کیایی
فرشته کیایی

فاطمه  محمد قلی ها
فاطمه محمد قلی ها

قاضی دادسرا - عضو هیات تحریریه کلینیک حقوقی ایران

فاطمه
فاطمه

وکیل پایه یک دادگستری - دانش آموخته دانشگاه امام صادق علیهم السلام

فائزه دادگر
فائزه دادگر

وکیل پایه یک دادگستری - دانش آموخته دانشگاه امام صادق علیهم السلام

شبنم سرلک
شبنم سرلک

سهند قربانی
سهند قربانی

ساره احمدی
ساره احمدی

زینب خوشنویسان
زینب خوشنویسان

قاضی دادسرا - عضو هیات تحریریه کلینیک حقوقی ایران

زهرا آذری
زهرا آذری

ریحانه جاوند
ریحانه جاوند

دکتر مصطفی السان
دکتر مصطفی السان

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی - وکیل پایه یک دادگستری

ناظر علمی
مشاهده بیشتر
دکتر فیض الله جعفری
دکتر فیض الله جعفری

عضو هیئت علمی دانشگاه ابن سینا همدان - وکیل پایه یک دادگستری

ناظر علمی
مشاهده بیشتر
دکتر فاطمه قناد
دکتر فاطمه قناد

عضو هیئت موسس کلینیک حقوقی ایران . عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ و پژوهشگر برتر سال ۹۶ - وکیل پایه یک دادگستری

ناظر علمی
مشاهده بیشتر