لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۷۶۹ / ۲۰۴۲۳ 1394/01/30

اصلاح تبصره (۱) الحاقی ماده (۹) آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۵ / ۲۰۴۴۲ 1394/02/22

اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۴۱ / ۱۹۷۸۲ 1391/11/11

اصلاح تبصره (۱) ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۱۰ / ۲۰۵۵۰ 1394/07/01

اصلاح تبصره (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۱ / ۲۰۳۹۶ 1393/12/20

اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۵۶ / ۲۰۰۷۳ 1392/11/12

اصلاح تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۲۰ / ۲۰۲۶۹ 1393/07/14

اصلاح تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۶ / ۲۰۱۰۵ 1392/12/20

اصلاح تبصره (۲) ماده (۵) آئین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۳۵ / ۲۰۳۱۵ 1393/09/11

اصلاح تبصره (۵) ماده (۳) و تبصره (۱) ماده (۱۰) آیین‌نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۰۶ / ۲۰۲۲۹ 1393/05/28

اصلاح تبصره اصلاحی ماده (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۶۱۰/ت۴۴۵۴۷ک مورخ ۶/۶/۱۳۸۹

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۰۳ / ۲۰۲۱۸ 1393/05/15

اصلاح تبصره الحاقی به ماده (۴) اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادرتخصصی)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۹۸ / ۱۹۹۲۰ 1392/05/02

اصلاح تبصره بند (۲) تصویب‌نامه‌های شماره ۴۱۴۴۱/ت۴۹۰۷۲هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ و شماره ۴۱۴۳۸/ت۴۹۰۷۲هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۸۱ / ۲۰۴۶۳ 1394/03/19

اصلاح تبصره ماده (۲۴) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۲ / ۲۰۳۰۴ 1393/08/28

اصلاح تبصره ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۶) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۹۳ / ۱۹۶۵۳ 1391/06/04

اصلاح تبصره ماده (۳۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۰ / ۲۰۲۴۰ 1393/06/10

اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۴۶۸ / ۱۹۵۸۵ 1391/03/10

اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۸۱ / ۲۰۴۶۳ 1394/03/19

اصلاح تبصره ماده (۵) تصویب‌نامه شماره ۲۹۴۳۳/ت۵۱۹۰۲هـ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۸۳ / ۱۹۶۲۷ 1391/05/02

اصلاح تبصره ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱۸)، بند (الف) ماده (۱۵۱) و بند (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۴۰ / ۲۰۳۳۲ 1393/10/04

اصلاح تبصره ۲ ماده ۲۳ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۵۷۱ / ۱۹۸۶۲ 1392/02/24

اصلاح تبصره‌های (۱) و (۴) ماده (۱) مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۶۹۵ / ۲۰۱۹۸ 1393/04/19

اصلاح تصمیم‌نامه شماره ۲۲۴۷۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۴/۲/۱۳۹۰

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۶۹ / ۱۹۵۸۶ 1391/03/11

اصلاح تصویبنامه درخصوص پرداخت هزینه بیمه عمر و حوادث کلیه جانبازان و آزادگان شاغل و غیرشاغل و خانواده شاهد (والدین و همسر)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۷۷ / ۱۹۸۷۵ 1392/03/08

اصلاح تصویب‌نامه تشکیل شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۲۴ / ۲۰۲۸۱ 1393/07/29

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت در جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۵۸ / ۱۹۵۵۶ 1391/02/07

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص استقرار واحدهای صنعتی در استانهای گیلان، مازندران، گلستان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۲ / ۲۰۶۸۵ 1394/12/17

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۲۳ / ۲۰۵۸۴ 1394/08/13

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب‌سازی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۹ / ۲۰۱۴۸ 1393/02/18

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق سال ۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۵ / ۲۰۶۹۱ 1394/12/25

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

مشاهده بیشتر