لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
دبیر هیات دولت
۷۰۱ / ۲۰۲۱۲ 1393/05/06

آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۳۹ / ۱۹۷۷۶ 1391/11/03

آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۶۳ / ۱۹۵۷۲ 1391/02/26

آیین‌نامه ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۲۵ / ۲۰۲۸۴ 1393/08/03

آیین‌نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مشاهده بیشتر
شورای عالی فضای مجازی
۵۲۰ / ۱۹۷۲۷ 1391/09/01

آیین‌نامه مالی ـ معاملاتی مرکز ملی فضای مجازی کشور

مشاهده بیشتر
۱۹۷۲۷ / ۱۹۷۲۷ 1391/09/01

آیین‌نامه مالی ـ معاملاتی مرکز ملی فضای مجازی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۶۵ / ۱۹۸۴۱ 1392/01/31

آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادر تخصصی حمل ونقل ریلی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۶۵ / ۱۹۸۴۱ 1392/01/31

آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادر تخصصی پالایش و پخش خون

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۶۵ / ۱۹۸۴۱ 1392/01/31

آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۶۶ / ۱۹۸۴۴ 1392/02/03

آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۸۳ / ۱۹۶۲۷ 1391/05/02

آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۶۳۰ / ۲۰۰۰۵ 1392/08/15

آیین‌نامه مراقبت بعد از خروج معتادان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۸ / ۲۰۱۱۲ 1392/12/28

آیین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۵۵ / ۱۹۵۵۱ 1391/01/31

آیین‌نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
وزارت کار و اموراجتماعی
۸۴۵ / ۲۰۶۶۰ 1394/11/17

آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۱۶ / ۱۹۷۱۸ 1391/08/21

آیین‌نامه معاملات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۱۶ / ۱۹۷۱۸ 1391/08/21

آیین‌نامه معاملات صندوق ضمانت صادرات ایران

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۸۳۰ / ۲۰۶۰۷ 1394/09/10

آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۰۰ / ۱۹۹۲۵ 1392/05/09

آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۵۷۸ / ۱۹۸۷۸ 1392/03/12

آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۷۴ / ۱۹۶۰۰ 1391/03/31

آیین‌نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیئت تجدیدنظر، موضوع ماده (۶۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۴۸ / ۲۰۳۵۹ 1393/11/06

آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۸ / ۲۰۱۱۲ 1392/12/28

آیین‌نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۳۳ / ۱۹۷۶۴ 1391/10/18

آیین‌نامه نحوه تنظیم و ارایه اطلاعات سرمایه‌گذاری‌های خارجی

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۵۷۴ / ۱۹۸۶۸ 1392/02/31

آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۸۷ / ۲۰۴۸۱ 1394/04/09

آیین‌نامه نحوه حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۷۹ / ۱۹۸۸۰ 1392/03/16

آیین‌نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۸۱ / ۱۹۸۸۵ 1392/03/22

آیین‌نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۷۷۶ / ۲۰۴۴۴ 1394/02/24

آیین‌نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۲۰ / ۱۹۷۲۷ 1391/09/01

آیین‌نامه نظام صلاحیت حرفه‌ای

مشاهده بیشتر