تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای بین‌المللی امام خمینی (ره)، ملایر، علوم دریایی خرمش

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/08/06
شماره ویژه نامه ۱۷۹۶۱
شماره انتشار ۱۷۹۶۱
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 591 مورخ 11/7/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 591 مورخ 11/7/1385 به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، انتخاب آقایان دکتر حسن غفوری‌فرد، دکتر حسن زمانیان، دکتر پرویز باورصاداحمدی، دکتر احمد قنبری، دکتر عزیز حبیبی‌ینگجه، دکتر احمد نوحه‌گر و دکتر محمدعلی متفکر را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای بین‌المللی امام خمینی (ره)، ملایر، علوم دریایی خرمشهر، زابل، اردبیل، هرمزگان و تربیت معلم تبریز تصویب کرد.