لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۲۵ / ۱۹۹۹۵ 1392/08/04

انتزاع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی ایران از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی تهران

مشاهده بیشتر
شورای عالی فضای مجازی
۵۱۴ / ۱۹۷۱۵ 1391/08/17

انتصاب آقای دکتر محمدرضا کشاورزی به عنوان معاون محتوای مرکز ملی

مشاهده بیشتر
۱۹۷۱۵ / ۱۹۷۱۵ 1391/08/17

انتصاب آقای دکتر محمدرضا کشاورزی به عنوان معاون محتوای مرکز ملی

مشاهده بیشتر
شورای عالی فضای مجازی
۵۱۴ / ۱۹۷۱۵ 1391/08/17

انتصاب آقای مهندس جعفر بلوک‌آذری به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه ریاست مرکز ملی

مشاهده بیشتر
شورای عالی فضای مجازی
۵۱۴ / ۱۹۷۱۵ 1391/08/17

انتصاب آقای مهندس حامد دهقانی به عنوان معاون امنیت مرکز ملی

مشاهده بیشتر
۱۹۷۱۵ / ۱۹۷۱۵ 1391/08/17

انتصاب آقای مهندس حامد دهقانی به عنوان معاون امنیت مرکز ملی

مشاهده بیشتر
شورای عالی فضای مجازی
۵۱۴ / ۱۹۷۱۵ 1391/08/17

انتصاب آقای مهندس علیرضا شاه‌میرزایی به عنوان معاون تنظیم مقررات مرکز ملی

مشاهده بیشتر
۱۹۷۱۵ / ۱۹۷۱۵ 1391/08/17

انتصاب آقای مهندس علیرضا شاه‌میرزایی به عنوان معاون تنظیم مقررات مرکز ملی

مشاهده بیشتر
شورای عالی فضای مجازی
۱۹۷۱۵ / ۵۱۴ 1391/08/17

انتصاب آقای مهندس مسعود گرشاسبی به عنوان معاون برنامه‌ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی

مشاهده بیشتر
۱۹۷۱۵ / ۱۹۷۱۵ 1391/08/17

انتصاب آقای مهندس مسعود گرشاسبی به عنوان معاون برنامه‌ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۷۱۵ / ۲۰۲۵۰ 1393/06/22

انتصاب جناب آقای دکتر اصغر جهانگیر ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به عنوان عضو هیأت مدیره بنیاد تعاون زندانیان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۰۹ / ۱۹۷۰۲ 1391/08/01

انتصاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۹۲ / ۱۹۶۵۱ 1391/06/01

انتصاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۳۳ / ۲۰۴۳۳ 1394/02/10

انتقال شرکتهای ذکرشده به پیوست شماره (۱) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۰۸ / ۲۰۲۳۴ 1393/06/03

اولویت‌های پژوهشی مطالعات قرآنی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۴۵۷ / ۱۹۵۵۵ 1391/02/05

ایجاد زمینه و ظرفیت برای برگزاری موفق کرسی‌های آزاداندیشی

مشاهده بیشتر
۱۹۵۵۵ / ۱۹۵۵۵ 1391/02/05

ایجاد زمینه و ظرفیت برای برگزاری موفق کرسی‌های آزاداندیشی

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۴۴۲ / ۱۹۵۱۵ 1390/12/11

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۱۸۰ / ۱۸۷۸۸ 1388/06/10

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و رؤسای کل دادگستری‌های استان کشور

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۳۹۳ / ۱۹۳۸۶ 1390/06/31

بخشنامه به کلیه کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه

مشاهده بیشتر
وزارت کار و اموراجتماعی
۶۲۱ / ۱۹۹۷۸ 1392/07/11

بخشنامه در خصوص کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار کارگران

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۵۷۹ / ۱۹۸۸۰ 1392/03/16

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۱۵۰/۹۰۰۰ ـ ۱۲/۳/۱۳۹۲ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۵۸۴ / ۱۹۸۹۲ 1392/03/30

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ به مراجع قضایی سراسر کشور

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۴۸۵ / ۱۹۶۳۴ 1391/05/10

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۵/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۴۸۵ / ۱۹۶۳۴ 1391/05/10

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۸/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۴۸۵ / ۱۹۶۳۴ 1391/05/10

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۱/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۴۸۵ / ۱۹۶۳۴ 1391/05/10

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۲/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۴۸۵ / ۱۹۶۳۴ 1391/05/10

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۷/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۴۸۷ / ۱۹۶۳۹ 1391/05/16

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۷۲۸۳/۹۰۰۰ ـ ۱۴/۵/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۴۹۳ / ۱۹۶۵۳ 1391/06/04

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۰۲۰/۹۰۰۰ ـ ۲۵/۵/۱۳۹۱ به مراجع قضایی سراسر کشور

مشاهده بیشتر