لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۹۲۳۰ / ۱۹۲۳۰ 1389/12/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص افزایش تراکم و سطح اشغال ساختمان باغ ـ موزه (موزه جواهرات ملی و خزاین بانک مرکزی جمهوری

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۹۷ / ۱۹۶۶۴ 1391/06/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق اراضی به محدوده شهر اردکان

مشاهده بیشتر
۱۹۶۶۴ / ۱۹۶۶۴ 1391/06/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق اراضی به محدوده شهر اردکان

مشاهده بیشتر
۱۹۴۷۱ / ۱۹۴۷۱ 1390/10/15

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق اراضی به محدوده شهر پیش‌قلعه (جهت تامین اراضی مسکن مهر)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۸۲ / ۱۹۸۸۹ 1392/03/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق به‌محدوده رشتخوار ـ شهرک فرهنگیان

مشاهده بیشتر
۱۹۵۱۳ / ۱۹۵۱۳ 1390/12/09

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق قطعه زمینی به مساحت ۶۷/۵ هکتار ‏

مشاهده بیشتر
۱۸۶۴۳ / ۱۸۶۴۳ 1387/12/12

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۴۰۰ هکتار اراضی به محدوده شهر رشت

مشاهده بیشتر
۱۹۷۲۹ / ۱۹۷۲۹ 1391/09/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۹/۳ هکتار اراضی به محدوده شهر اردبیل

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۲۱ / ۱۹۷۲۹ 1391/09/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۹/۳ هکتار اراضی به محدوده شهر اردبیل

مشاهده بیشتر
۱۹۵۱۳ / ۱۹۵۱۳ 1390/12/09

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص انتزاع قطعه زمین پلاک ۳۲/۳۴ ‏به مساحت ۲۴۰ هکتار از محدوده‌ی مصوب طرح جامع شهر حسن‌آباد

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۸۰ / ۲۰۴۶۰ 1394/03/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص برج آسمان شیراز

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۵۲ / ۲۰۰۶۰ 1392/10/25

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تجدیدنظر طرح مجموعه شهری تهران

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۲۱ / ۲۰۲۷۲ 1393/07/17

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تشکیل کارگروه ویژه‌ای به منظور حفاظت و مدیریت آثار ثبت جهانی ایران

مشاهده بیشتر
۱۸۷۲۵ / ۱۸۷۲۵ 1388/03/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تعریف مجموعه شهری و شاخصهای آن

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۵۱ / ۲۰۳۶۹ 1393/11/18

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تعیین اعضای کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش (کمیته فنی ۳)

مشاهده بیشتر
۱۸۹۳۸ / ۱۸۹۳۸ 1388/12/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص توسعه بافت فرسوده شهر کرج

مشاهده بیشتر
۱۹۰۴۵ / ۱۹۰۴۵ 1389/04/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص توقف مصوبه موضوع الحاق ۴۵ هکتار به محدوده شهر عجب‌شیر

مشاهده بیشتر
۱۹۲۰۴ / ۱۹۲۰۴ 1389/11/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص جابجایی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر جدید پردیس

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۸۵ / ۲۰۴۷۵ 1394/04/02

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص دستورالعمل اجرایی تشکیل دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۴۹ / ۱۹۸۰۳ 1391/12/07

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص سند جامع ارتقای کیفی سیما و منظر شهری

مشاهده بیشتر
۱۸۷۶۶ / ۱۸۷۶۶ 1388/05/15

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص شهرجدید مسجدسلیمان

مشاهده بیشتر
۱۸۷۶۶ / ۱۸۷۶۶ 1388/05/15

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ضوابط و مقررات اراضی واقع در حریم شهر لواسان

مشاهده بیشتر
۱۸۷۶۶ / ۱۸۷۶۶ 1388/05/15

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ضوابط و مقررات اراضی واقع در حریم شهر لواسان

مشاهده بیشتر
۱۸۶۴۰ / ۱۸۶۴۰ 1387/12/07

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۵۱ / ۲۰۰۵۷ 1392/10/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح انتقال پادگان تبریز

مشاهده بیشتر
۱۸۶۸۴ / ۱۸۶۸۴ 1388/02/08

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی شهر آفتاب

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۵۷ / ۲۰۳۸۶ 1393/12/09

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی شهر دهج

مشاهده بیشتر
۱۸۷۰۳ / ۱۸۷۰۳ 1388/02/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه حرم حضرت احمدبن موسی (ع) (شاهچراغ)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۴۶ / ۲۰۳۵۳ 1393/10/29

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر آرمرده

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۴۳ / ۲۰۳۴۳ 1393/10/17

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر جاورسیان

مشاهده بیشتر