لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۴۴ / ۲۰۰۴۴ 1392/10/04

مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۰۴ / ۱۹۹۳۷ 1392/05/24

مصوبه تأیید انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۰۶ / ۱۹۹۴۲ 1392/05/30

مصوبه سند دانشگاه اسلامی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۰۶ / ۱۹۹۴۲ 1392/05/30

مصوبه سند دانشگاه اسلامی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۰۶ / ۱۹۹۴۲ 1392/05/30

مصوبه سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی

مشاهده بیشتر
شورای اسلامی شهر تهران
۸۲۴ / ۲۰۵۸۸ 1394/08/18

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص طراحی جامع روشنایی و نورپردازی فضاهای شهر تهران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۸ / ۱۹۸۲۱ 1391/12/28

مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، موضوع نحوه اقدام دستگاهها درخصوص اعاده به خدمت آزادگان بازنشسته

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۷۱ / ۲۰۱۲۲ 1393/01/19

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص باغات کرج

مشاهده بیشتر
۱۹۳۲۶ / ۱۹۳۲۶ 1390/04/19

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام « معاونت امور سینمایی و سمعی

مشاهده بیشتر
۱۹۳۰۷ / ۱۹۳۰۷ 1390/03/25

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام انجمن مرکزی اولیاء و مربیان و سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وابسته به وزارت آموزش و

مشاهده بیشتر
۱۷۹۳۷ / ۱۷۹۳۷ 1385/07/03

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
۱۹۳۶۳ / ۱۹۳۶۳ 1390/06/02

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاح فعالیت‌های مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها

مشاهده بیشتر
۱۹۲۵۴ / ۱۹۲۵۴ 1390/01/22

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاحات ساختاری و حذف واحدهای موازی و یکپارچه‌سازی امور پژوهشی و اعمال مدیریت واحد و استفاده بهینه از امکانات

مشاهده بیشتر
۱۹۲۷۹ / ۱۹۲۷۹ 1390/02/21

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتقال پژوهشکده امور اقتصادی از وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

مشاهده بیشتر
۱۹۴۹۷ / ۱۹۴۹۷ 1390/11/19

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انجام اصلاحات ساختاری

مشاهده بیشتر
۱۹۲۵۴ / ۱۹۲۵۴ 1390/01/22

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ایجاد انسجام تشکیلاتی در مؤسسات و واحدهای آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی

مشاهده بیشتر
شورای عالی اداری
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
شورای عالی اداری
۵۶۵ / ۱۹۸۴۱ 1392/01/31

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تسریع و تسهیل در ارایه خدمات به ایثارگران

مشاهده بیشتر
۱۹۴۹۷ / ۱۹۴۹۷ 1390/11/19

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تسهیل ارایه خدمات به ایثارگران

مشاهده بیشتر
شورای عالی اداری
۷۳۵ / ۲۰۳۱۵ 1393/09/11

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی»

مشاهده بیشتر
شورای عالی اداری
۴۵۶ / ۱۹۵۵۳ 1391/02/03

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تعیین وضعیت مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن

مشاهده بیشتر
۱۹۵۵۳ / ۱۹۵۵۳ 1391/02/03

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تعیین وضعیت مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن

مشاهده بیشتر
شورای عالی اداری
۴۵۶ / ۱۹۵۵۳ 1391/02/03

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی کشور

مشاهده بیشتر
۱۹۵۵۳ / ۱۹۵۵۳ 1391/02/03

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی کشور

مشاهده بیشتر
۱۹۵۵۳ / ۱۹۵۵۳ 1391/02/03

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعیین جایگاه سازمانی دانشگاه صنایع و معادن

مشاهده بیشتر
۱۹۵۵۳ / ۱۹۵۵۳ 1391/02/03

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعیین جایگاه سازمانی دانشگاه صنایع و معادن

مشاهده بیشتر
شورای عالی اداری
۴۵۶ / ۱۹۵۵۳ 1391/02/03

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعیین جایگاه سازمانی دانشگاه صنایع و معادن و ارتقای فعالیت‌های آموزشی این دانشگاه

مشاهده بیشتر
۱۹۲۷۸ / ۱۹۲۷۸ 1390/02/20

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص فعالیتهای آموزشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در حوزه جغرافیایی استان البرز

مشاهده بیشتر
۱۹۲۷۸ / ۱۹۲۷۸ 1390/02/20

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص فعالیتهای آموزشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در حوزه جغرافیایی استان البرز

مشاهده بیشتر
۱۹۲۵۴ / ۱۹۲۵۴ 1390/01/22

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص فعالیتهای پژوهشی نهاد ریاست جمهوری در زمینه فنآوری

مشاهده بیشتر