لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۷۶۳ / ۲۰۴۰۱ 1393/12/26

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۱ / ۲۰۶۸۳ 1394/12/15

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۱ / ۲۰۶۸۳ 1394/12/15

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۳ / ۲۰۴۰۱ 1393/12/26

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۱ / ۲۰۶۸۳ 1394/12/15

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۳ / ۲۰۴۰۱ 1393/12/26

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۳ / ۲۰۴۰۱ 1393/12/26

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۱ / ۲۰۶۸۳ 1394/12/15

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۱ / ۲۰۶۸۳ 1394/12/15

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی وعملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۱ / ۲۰۶۸۳ 1394/12/15

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صور‌ت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۷۳ / ۱۹۵۹۷ 1391/03/27

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای ماژین از توابع بخش ماژین شهرستان دره شهر به شهر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۷۳ / ۱۹۵۹۷ 1391/03/27

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای ماکلوان بالا مرکز بخش سردار جنگل از توابع شهرستان فومن در استان گیلان به شهر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۸۲ / ۱۹۸۸۹ 1392/03/27

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای مزرعه از توابع دهستان کتول بخش مرکزی شهرستان علی‌آباد در استان گلستان به شهر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۷۱ / ۱۹۵۹۱ 1391/03/20

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای هنزا مرکز بخش هنزا از توابع شهرستان رابر استان کرمان به شهر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۴۵ / ۲۰۳۵۱ 1393/10/27

تصویب‌نامه در خصوص تخصیص مبلغی از اعتبارات بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به شرکت ارتباطات زیرساخت بابت بدهی سازمان صدا و سیما و ارتش جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۲۷ / ۲۰۵۹۸ 1394/08/30

تصویب‌نامه در خصوص تخفیف حق امتیاز پروانه‌های ارایه خدمات ارتباطی ثابت (SERVCO)، ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) و مرکز تماس (Contact Center)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۲ / ۲۰۱۶۳ 1393/03/07

تصویب‌نامه در خصوص تدوین، تنظیم، ابلاغ و نظارت بر قیمت دارو، واکسن، شیرخشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۱ / ۲۰۷۱۰ 1395/01/25

تصویب‌نامه در خصوص ترتیب اعمال حساب موضوع مابه‌التفاوت ارزش سهام و سایر حقوق و امتیازات و تعهدات مربوط در شرکت‌های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۴ / ۲۰۱۰۰ 1392/12/14

تصویب‌نامه در خصوص تردد خودروهای به شماره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

تصویب‌نامه در خصوص ترکیب ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۸۷ / ۲۰۴۸۱ 1394/04/09

تصویب‌نامه در خصوص تسری تصویب‌نامه‌های شماره ۱۱۵۳۲۵/ت۵۱۳۵۷هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۳ و شماره۶۴۶۰/ت۵۱۷۶۴هـ مورخ۲۵/۱/۱۳۹۴ به‌سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۸ / ۲۰۲۵۹ 1393/07/01

تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی‌های قانونی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و سایر شرکتهای تابع و وابسته وزارت راه و شهرسازی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۳ / ۲۰۴۰۱ 1393/12/26

تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی‌های قانونی شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت‌نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی تا سقف پنج‌هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۰ / ۲۰۳۹۳ 1393/12/17

تصویب‌نامه در خصوص تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی از بابت عدم امکان استفاده گواهی‌های اسقاط خودروهای فرسوده

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۱۱ / ۲۰۵۵۱ 1394/07/04

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۱۶ / ۱۹۹۶۸ 1392/06/31

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۰۷ / ۲۰۵۳۹ 1394/06/19

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب‌سازی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۹ / ۲۰۲۰۶ 1393/04/30

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۰۹ / ۱۹۹۵۱ 1392/06/10

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۱۴ / ۱۹۹۶۳ 1392/06/25

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل مجامع عمومی بنگاه‌های موضوع بند (۹ـ۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر