لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۱۲ / ۲۰۲۴۴ 1393/06/15

رأی شماره ۹۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه محاسبه و پرداخت مزایای پایان کار کارکنان شرکت زغال‌سنگ کرمان

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره ۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صدور مجوز ارتقاء گروه شغلی کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی مختص فارغ‌التحصیلان دوساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی در فاصله بین سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۶ بوده است

مشاهده بیشتر
۱۸۴۴۸ / ۱۸۴۴۸ 1387/04/11

رأی شماره ۹۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت یکماه مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان پاداش به آن دسته از مستخدمانی که داوطلبانه در دهستانها خدمت می‌کنند

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۶۳ / ۱۹۸۳۷ 1392/01/26

رأی شماره ۹۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل

مشاهده بیشتر
۱۸۴۶۴ / ۱۸۴۶۴ 1387/04/31

رأی شماره ۹۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعاده به خدمت جانبازان

مشاهده بیشتر
۱۸۴۴۸ / ۱۸۴۴۸ 1387/04/11

رأی شماره ۹۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ذخیره گردیدن مرخصی مستخدمین رسته آموزشی و دیگر مستخدمینی که از تعطیلات فصلی استفاده می‌نمایند منوط به درخواست مرخصی مازاد مدت تا یکماه در طول سال و عدم موافقت مقام ذیصلاح می‌باشد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۷۴ / ۲۰۱۳۰ 1393/01/28

رأی شماره ۹۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت پاداش مناطق محروم به کارکنان شهرداری‌ها که درشهر خدمت می‌کنند

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۶۳ / ۱۹۸۳۷ 1392/01/26

رأی شماره ۹۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عدم پذیرش اعاده دادرسی از احکامی که قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ صادر شده است

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۷۱ / ۱۹۵۹۱ 1391/03/20

رأی شماره ۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم اعتبار کافی نافی حق مسلم مستخدم نیست

مشاهده بیشتر
۱۹۵۹۱ / ۱۹۵۹۱ 1391/03/20

رأی شماره ۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم اعتبار کافی نافی حق مسلم مستخدم نیست

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۴ / ۱۸۳۵۴ 1386/12/11

رأی شماره ۹۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره ۲ از بند (الف ـ۲) مصوبه شماره ۱۷۷۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر کرمان

مشاهده بیشتر
۱۸۴۴۳ / ۱۸۴۴۳ 1387/04/05

رأی شماره ۹۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰/۲۵۴۲۶ مورخ ۷/۴/۱۳۸۵ مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

مشاهده بیشتر
۱۸۴۴۳ / ۱۸۴۴۳ 1387/04/05

رأی شماره ۹۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰/۲۵۴۲۶ مورخ ۷/۴/۱۳۸۵ مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۴ / ۱۸۳۵۴ 1386/12/11

رأی شماره ۹۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز قطع مستمری افراد ازکارافتاده غیر ناشی از کار

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۲۶ / ۲۰۵۹۵ 1394/08/26

رأی شماره ۹۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر درخصوص تعیین عوارض حذف و یا کسری پارکینگ در سال ۱۳۹۳ از زمان تصویب ابطال می‌شود

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۱۵ / ۲۰۲۵۰ 1393/06/22

رأی شماره ۹۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۲۷ / ۲۰۵۹۸ 1394/08/30

رأی شماره ۹۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید «در دوره تحریم» از مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
۱۸۱۶۳ / ۱۸۱۶۳ 1386/04/18

رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق‌العاده محرومیت از مطب

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۷۸ / ۲۰۴۵۴ 1394/03/06

رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۷ از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹ـ۱ـ۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین‌نامه اجرایی ماده۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)

مشاهده بیشتر
۱۸۴۴۸ / ۱۸۴۴۸ 1387/04/11

رأی شماره ۹۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادگاههای عمومی دادگستری مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض مؤسس یا مؤسسان مدارس غیرانتفاعی نسبت به تصمیم شورای نظارت می‌باشند

مشاهده بیشتر
۱۹۱۹۲ / ۱۹۱۹۲ 1389/10/28

رأی شماره۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به پرداخت فوق‌العاده کارانه ناشی از ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب

مشاهده بیشتر
۱۸۶۸۴ / ۱۸۶۸۴ 1388/02/08

رأی شماره۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات حق بیمه

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۶۷ / ۱۹۸۴۷ 1392/02/07

رأی شماره۱۰۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰ـ ۳۰/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و بند ۳ تذکرات بخشنامه شماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰ مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان فارس مبنی بر ادامه اشتغال افراد دیپلمه حق‌التدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی، صرفاً به صورت قرارداد کار معین در مشاغل خدماتی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۲۲ / ۲۰۲۷۵ 1393/07/22

رأی شماره۱۰۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه داخلی شماره ۲۰۴۸۵/۸۹/د ـ ۲۷/۹/۱۳۸۹ شهردار زنجان

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۸۲ / ۲۰۱۶۳ 1393/03/07

رأی شماره۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

مشاهده بیشتر
۱۸۷۰۷ / ۱۸۷۰۷ 1388/03/04

رأی شماره۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره م‌الف ـ دم۸۶/۷۳۴۹ مورخ۱۶/۸/۱۳۸۶ و بخشنامه ۳۶۵۰۷/ط هـ‍ م/۵ ـ ۸۰۰ مورخ

مشاهده بیشتر
۱۸۷۰۷ / ۱۸۷۰۷ 1388/03/04

رأی شماره۱۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبات مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۳ و ۲۳/۵/۱۳۸۴ هیأت امنای موسسه عالی بانکداری ایران

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره۱۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب دوران آموزشی و تحصیلی جزو سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن است

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۸۶ / ۲۰۱۷۳ 1393/03/21

رأی شماره۱۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان (ع) ابلاغیه شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ ـ ۶/۷/۱۳۸۸ معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۸۴ / ۲۰۴۷۲ 1394/03/30

رأی شماره۱۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲ و ۳ صورتجلسه مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۱ هیأت‌مدیره شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور

مشاهده بیشتر