لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۰۹۲ / ۱۸۰۹۲ 1386/01/25

آراء شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شمول قانون رسیدگی ‏به تخلفات اداری به کارمندان قراردادی

مشاهده بیشتر
۱۷۸۳۷ / ۱۷۸۳۷ 1385/03/03

آراء شماره ۸۲۹ و ۸۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت مستخدمین غیررسمی به رسمی

مشاهده بیشتر
۱۸۰۳۶ / ۱۸۰۳۶ 1385/11/05

آراء شماره۷۰۹ و ۷۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان بازنشستگی کشوری به اعمال بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل ...

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

آرای شماره ۱۰۰۸ و ۱۰۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق بازخرید خدمت موضوع تصویب‌نامه شماره۳۰۶۲۹/ت۲۵۸۰۲هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
۱۷۰۸۴ / ۱۷۰۸۴ 1382/07/30

آگهی تاسیس شرکت طرح اندیشان جهان با مسئولیت محدود

مشاهده بیشتر
۱۷۰۸۴ / ۱۷۰۸۴ 1382/07/30

آگهی تاسیس شرکت طرح اندیشان جهان با مسئولیت محدود

مشاهده بیشتر
۱۷۰۸۴ / ۱۷۰۸۴ 1382/07/30

آگهی تاسیس شرکت طرح اندیشان جهان با مسئولیت محدود

مشاهده بیشتر
۱۷۰۸۴ / ۱۷۰۸۴ 1382/07/30

آگهی تاسیس شرکت طرح اندیشان جهان با مسئولیت محدود

مشاهده بیشتر
۱۸۲۲۶ / ۱۸۲۲۶ 1386/07/03

آگهی تغییرات در شرکت صنایع بسته بندی بهکار برد سهامی خاص بشماره ثبت ۳۷۵

مشاهده بیشتر
۲۰۲۱۶ / ۲۰۲۱۶ 1393/05/13

آگهی تغییرات شرکت شهر صنعتی آلاش با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۱۵

مشاهده بیشتر
روزنامه رسمی

آگهی تغییرات شرکت ماه شیران

مشاهده بیشتر
۱۹۷۱۰ / ۱۹۷۱۰ 1391/08/10

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت در حال تصفیه پالوژ نوبت اول

مشاهده بیشتر
۱۹۷۳۳ / ۱۹۷۳۳ 1391/09/11

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت در حال تصفیه پالوژ نوبت دوم

مشاهده بیشتر
۱۹۷۵۸ / ۱۹۷۵۸ 1391/10/10

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت در حال تصفیه پالوژ نوبت سوم

مشاهده بیشتر
۱۹۳۴۴ / ۱۹۳۴۴ 1390/05/10

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت چمندار سبز تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۹۲۸ (در حال تصفیه) نوبت اول

مشاهده بیشتر
۱۹۳۶۹ / ۱۹۳۶۹ 1390/06/12

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت چمندار سبز تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۹۲۸ (در حال تصفیه) نوبت دوم

مشاهده بیشتر
۱۹۳۹۳ / ۱۹۳۹۳ 1390/07/10

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت چمندار سبز تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۹۲۸ (در حال تصفیه) نوبت سوم

مشاهده بیشتر
۱۷۶۸۹ / ۱۷۶۸۹ 1384/08/24

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق‏العاده شرکت یخسازی الماس کرمان

مشاهده بیشتر
وزارت ارشاد
1234567 / 14428308 1399/06/16

آگهی رسمی روزنامه شرق

مشاهده بیشتر
وزارت کار و اموراجتماعی
۷۹۹ / ۲۰۵۱۴ 1394/05/21

آیین رسیدگی به شکایت در کشتی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۷ / ۲۰۷۲۷ 1395/02/15

آیین نامه اجرایی تبصره بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (نحوه و زمان‌بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۴ / ۲۰۷۱۷ 1395/02/04

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۴ / ۲۰۷۱۷ 1395/02/04

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف¬کنندگان خودرو

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۷ / ۲۰۷۲۷ 1395/02/15

آیین نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۷ / ۲۰۷۲۷ 1395/02/15

آیین نامه اجرایی ماده (۶۴) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

مشاهده بیشتر
وزارت کار و اموراجتماعی
۶۸۱ / ۲۰۱۵۸ 1393/02/31

آیین نامه ایمنی در صنایع ریخته‌گری (قطعه‌ریزی و لوله‌ریزی)

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۲۵۲ / ۱۸۹۸۸ 1389/02/21

آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۸۶۱ / ۲۰۷۱۰ 1395/01/25

آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی

مشاهده بیشتر