لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۹۵۴ / ۱۸۹۵۴ 1389/01/11

مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان»

مشاهده بیشتر
۱۸۹۵۴ / ۱۸۹۵۴ 1389/01/11

مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه پیام نور»

مشاهده بیشتر
۱۸۶۷۳ / ۱۸۶۷۳ 1388/01/26

مصوبه «تایید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی»

مشاهده بیشتر
۱۸۶۷۳ / ۱۸۶۷۳ 1388/01/26

مصوبه «تایید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران»

مشاهده بیشتر
۱۸۶۷۳ / ۱۸۶۷۳ 1388/01/26

مصوبه «تایید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج»

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۵۱۹ / ۱۹۷۲۵ 1391/08/29

مصوبه «ترکیب و وظایف و اختیارات هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی»

مشاهده بیشتر
۱۹۷۲۵ / ۱۹۷۲۵ 1391/08/29

مصوبه «ترکیب و وظایف و اختیارات هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی»

مشاهده بیشتر
۱۹۵۱۳ / ۱۹۵۱۳ 1390/12/09

مصوبه «تشکیل ستاد توسعه زیست‌فناوری» ‏

مشاهده بیشتر
۱۹۵۱۳ / ۱۹۵۱۳ 1390/12/09

مصوبه «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» ‏

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۵۱۹ / ۱۹۷۲۵ 1391/08/29

مصوبه «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»

مشاهده بیشتر
۱۹۷۲۵ / ۱۹۷۲۵ 1391/08/29

مصوبه «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»

مشاهده بیشتر
۱۹۷۲۵ / ۱۹۷۲۵ 1391/08/29

مصوبه «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۵۲۹ / ۱۹۷۵۰ 1391/09/30

مصوبه «ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل قرآن کریم»

مشاهده بیشتر
۱۹۷۵۰ / ۱۹۷۵۰ 1391/09/30

مصوبه «ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل قرآن کریم»

مشاهده بیشتر
۱۸۹۵۴ / ۱۸۹۵۴ 1389/01/11

مصوبه «عضویت رئیس شورای‌عالی استانها در ترکیب شورای فرهنگ عمومی در قالب الحاق یک بند جدید به ماده ۲ آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی

مشاهده بیشتر
۱۸۹۵۴ / ۱۸۹۵۴ 1389/01/11

مصوبه «عضویت یکی از اعضای منتخب شورای اسلامی استان در ترکیب شورای فرهنگ عمومی استان در قالب الحاق یک بند جدید به ماده ۲ آیین‌نامه شورای

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۰۶ / ۱۹۹۴۲ 1392/05/30

مصوبه اساسنامه جایزه جهانی امام خمینی (ره)

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۸۳۳ / ۲۰۶۱۶ 1394/09/24

مصوبه اصلاح بند۳ ماده۲ طرح اهدای جایزه ادبی جلال آل احمد

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۰۴ / ۱۹۹۳۷ 1392/05/24

مصوبه اصلاح و تکمیل تبصره ۱ ماده ۱ بخش‌های اول و دوم آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی

مشاهده بیشتر
۱۹۰۰۱ / ۱۹۰۰۱ 1389/03/06

مصوبه اصلاحی « اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب»

مشاهده بیشتر
۱۹۵۱۵ / ۱۹۵۱۵ 1390/12/11

مصوبه الحاق یک تبصره جدید به بند هـ ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۰۴ / ۱۹۹۳۷ 1392/05/24

مصوبه الحاق یک عضو جدید به اعضای‌حقوقی ایرانی شورای سیاستگذاری جایزه‌علمی ـ فناوری پیامبر اعظم(ص)

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۸۳۳ / ۲۰۶۱۶ 1394/09/24

مصوبه امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل در مقاطع تحصیلی بالاتر

مشاهده بیشتر
۱۸۵۲۲ / ۱۸۵۲۲ 1387/07/09

مصوبه انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۰۴ / ۱۹۹۳۷ 1392/05/24

مصوبه تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب بزرگسالان

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۴۴ / ۲۰۰۴۴ 1392/10/04

مصوبه تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۴۴ / ۲۰۰۴۴ 1392/10/04

مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۹۴ / ۱۸۴۹۴ 1387/06/06

مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۴۴ / ۲۰۰۴۴ 1392/10/04

مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۴۴ / ۲۰۰۴۴ 1392/10/04

مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

مشاهده بیشتر