لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
قوه قضائیه
۸۵۷ / ۲۰۶۹۹ 1395/01/11

دستورالعمل شماره ۱۰۰/۸۳۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «عفو به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و دوازدهم فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران»

مشاهده بیشتر
۱۹۱۰۶ / ۱۹۱۰۶ 1389/07/13

دستورالعمل ضوابط اجرایی اعتبارات جزء یاء بند۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۵۷۴ / ۱۹۸۶۸ 1392/02/31

دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی

مشاهده بیشتر
۱۸۶۷۳ / ۱۸۶۷۳ 1388/01/26

دستورالعمل نحوه اعمال مشوق‌های مالی و یا غیرمالی

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۷۱۵ / ۲۰۲۵۰ 1393/06/22

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مشاهده بیشتر
۱۷۸۳۷ / ۱۷۸۳۷ 1385/03/03

رأی اصلاحی شماره ۱۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۹۱۴۶ / ۱۹۱۴۶ 1389/09/01

رأی اصلاحی شماره ۸۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۸۶ / ۲۰۱۷۳ 1393/03/21

رأی اصلاحی شماره‌های ۲۵ـ ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۹۴۴۷ / ۱۹۴۴۷ 1390/09/17

رأی شماره ۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه نسبت به کارکنانی که قسمتی از سود حاصل

مشاهده بیشتر
۱۷۷۸۴ / ۱۷۷۸۴ 1384/12/22

رأی شماره ۴۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۱۸۲۷۸۰/۶۰۲ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۱ مدیرکل حقوقی سازمان مدیریت و ...

مشاهده بیشتر
۱۸۵۲۵ / ۱۸۵۲۵ 1387/07/14

رأی شماره ۴۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازنشستگی کارکنان شرکت کنف کار

مشاهده بیشتر
۱۷۷۸۴ / ۱۷۷۸۴ 1384/12/22

رأی شماره ۵۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد ۳ و ۴ و ۵ مصوبه شماره ۲۳۴۲/۸۲/۵ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج

مشاهده بیشتر
۱۷۷۸۴ / ۱۷۷۸۴ 1384/12/22

رأی شماره ۵۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویب‎نامه شماره ۵۹۸۹/۲۲۵۲۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۶۳ / ۲۰۴۰۱ 1393/12/26

رأی شماره ۶۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال کلمه مستمر از ماده۲ بند الف بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ ریاست جمهوری

مشاهده بیشتر
۱۹۵۰۶ / ۱۹۵۰۶ 1390/12/01

رأی شماره دادنامه ۵۳۱ ، ۴۵۵ـ ۴۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال

مشاهده بیشتر
۱۹۲۶۰ / ۱۹۲۶۰ 1390/01/29

رأی شماره ۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم جواز پرداخت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی قبل از اعطای تسهیلات به متقاضیان انتقال از

مشاهده بیشتر
۱۹۷۷۶ / ۱۹۷۷۶ 1391/11/03

رأی شماره ۱/۱۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۳۹ / ۱۹۷۷۶ 1391/11/03

رأی شماره ۱/۱۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیفهای ۳ و ۲ ذیل بند بخشنامه شماره ۲۲۹۸۵/۶/۳۸ ـ ۱۷/۵/۱۳۸۸ معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی

مشاهده بیشتر
۱۹۴۲۷ / ۱۹۴۲۷ 1390/08/21

رأی شماره ۱/۲۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت درخصوص ابطال ماده ۱ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۰۱ / ۲۰۵۲۱ 1394/05/29

رأی شماره ۱/۵۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رفع ابهام از دادنامه شماره ۱/۵۱۳ ـ ۲۴/۷/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۸۴۴۳ / ۱۸۴۴۳ 1387/04/05

رأی شماره ۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت فوق‌العاده شغل

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره ۱۰۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک ماده ۳۷ دستورالعملهای واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی ملی و دولتی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره ۱۰۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز تشدید مجازات متخلف اداری به رأی و اینکه اعمال مجازات تنزل مقام و نتیجتاً محرومیت ارتقاء شغل در تمام طول مدت خدمت نیست

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۶۸ / ۲۰۱۱۲ 1392/12/28

رأی شماره ۱۰۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصمیم شماره ۹۷م/۱۰۲ـ ۶/۲/۱۳۹۰ معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۷۸ / ۲۰۴۵۴ 1394/03/06

رأی شماره ۱۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یکصد و نودمین جلسه گروه علوم پایه و پاتوبیولژی و مصوبه شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۶۴ / ۱۸۴۶۴ 1387/04/31

رأی شماره ۱۰۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه پرداخت نشده سهم کارگر و کارفرما و انجام

مشاهده بیشتر
۱۸۶۱۹ / ۱۸۶۱۹ 1387/11/09

رأی شماره ۱۰۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی به انجام تکالیف قانونی خود نسبت به پرداخت حق بیمه

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۶۷ / ۱۹۸۴۷ 1392/02/07

رأی شماره ۱۰۱۷ الی ۱۰۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه علاوه بر مرخصی مندرج در بند (ی) ردیف ۲ ماده۱۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۷ قانون تأمین اجتماعی، موجب از بین رفتن توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شود

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۲۲ / ۲۰۲۷۵ 1393/07/22

رأی شماره ۱۰۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک موردعمل از ۱/۱/۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۷۰ / ۱۹۵۸۹ 1391/03/17

رأی شماره ۱۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص با عدم اجرای طرح دولتی در مهلت مقرر ۵ ساله، موجبی برای ابطال طرح مصوب وجود ندارد

مشاهده بیشتر