لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۴۵۵ / ۱۹۵۵۱ 1391/01/31

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان اسلامشهر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۴۰ / ۱۹۷۷۸ 1391/11/05

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فلاورجان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۳۳ / ۱۹۷۶۴ 1391/10/18

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای زابل، نیمروز و هامون در استان سیستان و بلوچستان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۸۴ / ۱۹۶۲۹ 1391/05/04

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای مرودشت، رستم و آمل

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۶ / ۱۹۸۱۷ 1391/12/23

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری شهرستان لامرد استان فارس

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۴ / ۲۰۶۸۹ 1394/12/22

تصویب‌نامه درخصوص تمدید مهلت مقرر در ماده(۹) اصلاحی آیین‌نامه کاربردی‌شدن کارت شناسایی ملی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۶۰ / ۱۹۸۳۰ 1392/01/17

تصویب‌نامه درخصوص توسعه تولید و کاربرد نرم‌افزارهای بومی در کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۲۱ / ۲۰۲۷۲ 1393/07/17

تصویب‌نامه درخصوص تکمیل و راه‌اندازی و بهره‌برداری طرح الکترود گرافیتی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۸۹ / ۱۹۹۰۲ 1392/04/12

تصویب‌نامه درخصوص جایگزینی جدول‌های شماره (۱) و (۲) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۹۶ / ۲۰۵۰۸ 1394/05/13

تصویب‌نامه درخصوص حذف وزرای جهادکشاورزی، اطلاعات، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ترکیب کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۵ / ۲۰۴۰۹ 1394/01/11

تصویب‌نامه درخصوص خروج شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به منظور بازسازی ساختاری و فراهم نمودن مقدمات واگذاری از فهرست واگذاری‌ها

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۷ / ۲۰۶۹۸ 1395/01/10

تصویب‌نامه درخصوص خروج ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی ترخیص‌شده در قلمرو گمرکی از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده درصورت انتقال داخلی به مناطق آزاد با ارایه پروانه ترخیص گمرکی و تأیید گمرک

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۸۳ / ۲۰۴۶۹ 1394/03/26

تصویب‌نامه درخصوص دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان خرمشهر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۷۴ / ۱۹۸۶۸ 1392/02/31

تصویب‌نامه درخصوص دایرنمودن فرمانداری ویژه در شهرستان آمل

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۷۴ / ۱۹۸۶۸ 1392/02/31

تصویب‌نامه درخصوص دایرنمودن فرمانداری ویژه در شهرستان بابل

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۹۴ / ۱۹۶۵۷ 1391/06/08

تصویب‌نامه درخصوص دایرنمودن فرمانداری ویژه در شهرستان میناب

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۸۰ / ۲۰۴۶۰ 1394/03/16

تصویب‌نامه درخصوص دستگاه‌های موظف به اجرای اقدامات مربوط به مدیریت پسماند طی زمان‌بندی تعیین شده

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۹۹ / ۲۰۵۱۴ 1394/05/21

تصویب‌نامه درخصوص راه‌اندازی درگاه (پورتال) جامع ثبت تقاضا و صدور روادید الکترونیک (E-Visa)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۱۳ / ۲۰۵۵۷ 1394/07/11

تصویب‌نامه درخصوص ساماندهی و نحوه تأمین خودروهای مورد استفاده در حمل و نقل عمومی بار و مسافر روستایی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۵۴ / ۲۰۳۷۸ 1393/11/29

تصویب‌نامه درخصوص سقف ارقام در اختیار دستگاههای ذی‌ربط از منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۳۳ / ۱۹۷۶۴ 1391/10/18

تصویب‌نامه درخصوص سنوات خدمت دولتی شاغلین موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۲۴ / ۲۰۵۸۸ 1394/08/18

تصویب‌نامه درخصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۷ / ۲۰۶۹۸ 1395/01/10

تصویب‌نامه درخصوص صدور پروانه بهره‌برداری شرکت شیمی دارویی ریحانه

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۵ / ۲۰۱۷۱ 1393/03/19

تصویب‌نامه درخصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۵ / ۲۰۱۷۱ 1393/03/19

تصویب‌نامه درخصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۷۴ / ۱۹۶۰۰ 1391/03/31

تصویب‌نامه درخصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۹ / ۱۹۸۲۳ 1392/01/07

تصویب‌نامه درخصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۶۱ / ۱۹۸۳۲ 1392/01/19

تصویب‌نامه درخصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۱ / ۲۰۳۹۶ 1393/12/20

تصویب‌نامه درخصوص طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستان‌های فسا و میرجاوه

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۹۴ / ۲۰۵۰۳ 1394/05/07

تصویب‌نامه درخصوص طرح‌ها و پروژه‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۴

مشاهده بیشتر