لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۳۱ / ۲۰۶۱۱ 1394/09/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی کاشان ـ اراضی فتح‌المبین

مشاهده بیشتر
۱۸۷۲۵ / ۱۸۷۲۵ 1388/03/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر استهبان

مشاهده بیشتر
۱۹۲۳۸ / ۱۹۲۳۸ 1389/12/25

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر یزد

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۱۰ / ۲۰۵۵۰ 1394/07/01

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر اینچه‌برون

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۱۱ / ۱۹۷۰۹ 1391/08/09

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر تهران (اراضی جنوب محله نعمت‌آباد)

مشاهده بیشتر
۱۹۷۰۹ / ۱۹۷۰۹ 1391/08/09

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر تهران (اراضی جنوب محله نعمت‌آباد)

مشاهده بیشتر
۱۸۷۶۳ / ۱۸۷۶۳ 1388/05/12

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرتهای اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کرج

مشاهده بیشتر
۱۸۷۱۶ / ۱۸۷۱۶ 1388/03/17

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرتهای اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع مصوب شهر یاسوج

مشاهده بیشتر
۱۸۸۸۱ / ۱۸۸۸۱ 1388/10/02

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر جدید سهند

مشاهده بیشتر
۱۸۸۲۹ / ۱۸۸۲۹ 1388/07/29

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مکانیابی شهرک توریستی ـ تفریحی زراس (واقع در شهرستان ایذه)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۸۸ / ۲۰۴۸۵ 1394/04/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص کاهش حریم اسلامشهر و انتزاع بخش احمدآباد مستوفی

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۱۲ / ۱۹۹۵۸ 1392/06/19

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوصمغایرت اساسی شهر مریوان

مشاهده بیشتر
۱۸۲۳۰ / ۱۸۲۳۰ 1386/07/08

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به تنفیذ طرح جامع ‏شهر شیروان

مشاهده بیشتر
۱۸۱۷۲ / ۱۸۱۷۲ 1386/04/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به خط محدوده و حریم پیشنهادی شهر مشهد

مشاهده بیشتر
۱۷۷۶۳ / ۱۷۷۶۳ 1384/11/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای زابل

مشاهده بیشتر
۱۷۹۵۶ / ۱۷۹۵۶ 1385/07/26

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر ابهر

مشاهده بیشتر
۱۸۰۱۳ / ۱۸۰۱۳ 1385/10/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر برازجان

مشاهده بیشتر
۱۷۸۴۴ / ۱۷۸۴۴ 1385/03/11

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر تفرش

مشاهده بیشتر
۱۷۷۷۸ / ۱۷۷۷۸ 1384/12/15

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر سراب

مشاهده بیشتر
۱۸۵۸۱ / ۱۸۵۸۱ 1387/09/21

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر سنندج

مشاهده بیشتر
۱۷۸۸۳ / ۱۷۸۸۳ 1385/04/29

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر شازند

مشاهده بیشتر
۱۸۷۰۳ / ۱۸۷۰۳ 1388/02/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر فاروج

مشاهده بیشتر
۱۷۹۷۷ / ۱۷۹۷۷ 1385/08/24

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر فرخشهر

مشاهده بیشتر
۱۸۱۳۵ / ۱۸۱۳۵ 1386/03/13

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر قم

مشاهده بیشتر
۱۸۱۱۸ / ۱۸۱۱۸ 1386/02/24

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر مسجدسلیمان

مشاهده بیشتر
۱۸۲۱۴ / ۱۸۲۱۴ 1386/06/20

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر میبد

مشاهده بیشتر
۱۸۳۴۱ / ۱۸۳۴۱ 1386/11/24

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهرزابل

مشاهده بیشتر
۱۸۱۰۲ / ۱۸۱۰۲ 1386/02/05

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهرهای یزد، شاهدیه، حمیدیا

مشاهده بیشتر
۱۷۹۰۱ / ۱۷۹۰۱ 1385/05/21

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه ایرانشهر

مشاهده بیشتر
۱۸۵۲۷ / ۱۸۵۲۷ 1387/07/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه بندرلنگه

مشاهده بیشتر