لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
شورای عالی اداری
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص لغو بند ۳ مصوبه شماره ۲۹۶۸۷/۲۰۶ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شورا و تبصره‌های آن

مشاهده بیشتر
۱۹۳۰۷ / ۱۹۳۰۷ 1390/03/25

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای

مشاهده بیشتر
۱۹۴۰۹ / ۱۹۴۰۹ 1390/07/28

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص یکپارچه‌نمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات

مشاهده بیشتر
شورای عالی اداری
۷۳۵ / ۲۰۳۱۵ 1393/09/11

مصوبه شورای عالی اداری در مورد «برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی»

مشاهده بیشتر
شورای عالی اداری
۷۴۲ / ۲۰۳۳۸ 1393/10/11

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی

مشاهده بیشتر
۱۹۰۷۳ / ۱۹۰۷۳ 1389/06/02

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص اصلاح اعضای ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور

مشاهده بیشتر
شورای عالی اداری
۸۶۴ / ۲۰۷۱۷ 1395/02/04

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص اصلاحات ساختاری و حفظ و ارتقاء روابط مسئولین، معلمان، مدارس و اولیاء دانش‌آموزان

مشاهده بیشتر
۱۸۹۲۴ / ۱۸۹۲۴ 1388/11/28

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص اصلاحات موادی از اساسنامه صندوق اشتغال و ازدواج مهر امام رضا (ع)

مشاهده بیشتر
۱۹۵۰۱ / ۱۹۵۰۱ 1390/11/25

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ایجاد انسجام تشکیلاتی در مؤسسات و واحدهای آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت راه و شهرسازی

مشاهده بیشتر
۱۸۹۹۷ / ۱۸۹۹۷ 1389/03/02

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ایجاد سازمان غذا و دارو

مشاهده بیشتر
۱۹۴۵۲ / ۱۹۴۵۲ 1390/09/23

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص بهبود فرآیندها در دستگاه‌های اجرایی و افزایش بهره‌وری

مشاهده بیشتر
۱۹۴۵۲ / ۱۹۴۵۲ 1390/09/23

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تشکیل شورای تحول اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل

مشاهده بیشتر
۱۹۴۵۲ / ۱۹۴۵۲ 1390/09/23

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تشکیل شورای تحول اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل

مشاهده بیشتر
۱۹۱۰۶ / ۱۹۱۰۶ 1389/07/13

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تغییر ماهیت شرکت فناوری اطلاعات ایران از شکل شرکت دولتی به مؤسسه دولتی

مشاهده بیشتر
۱۸۹۲۴ / ۱۸۹۲۴ 1388/11/28

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تغییر نام دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
۱۹۱۰۲ / ۱۹۱۰۲ 1389/07/07

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تفکیک شرکت پشتیبانی امور دام کشور از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی

مشاهده بیشتر
شورای عالی اداری
۸۶۴ / ۲۰۷۱۷ 1395/02/04

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ساماندهی فضاها و ساختمان‌های اداری، به منظور یکپارچه سازی اقدامات اجرایی، بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های موجود در تخصیص فضاهای اداری و کاهش هزینه‌های مربوط

مشاهده بیشتر
۱۸۹۲۴ / ۱۸۹۲۴ 1388/11/28

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ضرورت ادامه فعالیت شرکت بازرگانی پتروشیمی در چین، کره‌جنوبی، هند و ترکیه

مشاهده بیشتر
شورای عالی اداری
۷۸۸ / ۲۰۴۸۵ 1394/04/14

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور

مشاهده بیشتر
۱۹۰۷۳ / ۱۹۰۷۳ 1389/06/02

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص عدم پذیرش دانشجوی جدید در رشته‌ یا مقاطع تحصیلی مختلف توسط مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۵۳۴ / ۱۹۷۶۶ 1391/10/20

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح و تکمیل مواد ۵ و ۱۰ اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی

مشاهده بیشتر
۱۹۷۶۶ / ۱۹۷۶۶ 1391/10/20

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح و تکمیل مواد ۵ و ۱۰ اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی

مشاهده بیشتر
۱۹۵۱۸ / ۱۹۵۱۸ 1390/12/15

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص انتصاب ریاست دانشگاه آزاد اسلامی

مشاهده بیشتر
۱۹۵۱۸ / ۱۹۵۱۸ 1390/12/15

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تفویض صدور حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۶۶ / ۱۹۵۸۱ 1391/03/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر پرندک

مشاهده بیشتر
۱۹۵۸۱ / ۱۹۵۸۱ 1391/03/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر پرندک

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۶۶ / ۱۹۵۸۱ 1391/03/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی ایران در خصوص کاهش عرض حریم آزادراه تهران ـ کرج

مشاهده بیشتر
۱۹۵۸۱ / ۱۹۵۸۱ 1391/03/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی ایران در خصوص کاهش عرض حریم آزادراه تهران ـ کرج

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۸۵ / ۱۹۸۹۴ 1392/04/02

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اهرم

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۸۸ / ۱۹۹۰۰ 1392/04/10

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اهل

مشاهده بیشتر