لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۶۹۵ / ۲۰۱۹۸ 1393/04/19

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید سهند

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۶ / ۲۰۲۰۰ 1393/04/22

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید صدرا

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۵ / ۲۰۱۹۸ 1393/04/19

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۶ / ۲۰۲۰۰ 1393/04/22

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید علوی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۵ / ۲۰۱۹۸ 1393/04/19

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید فولادشهر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۵ / ۲۰۱۹۸ 1393/04/19

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مجلسی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۵ / ۲۰۱۹۸ 1393/04/19

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مهاجران (امیرکبیر)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۵ / ۲۰۱۹۸ 1393/04/19

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۵ / ۲۰۱۹۸ 1393/04/19

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید پرند

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۵ / ۲۰۱۹۸ 1393/04/19

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلبهار

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۲۶ / ۲۰۵۹۵ 1394/08/26

اساسنامه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش (سهامی خاص)

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۸ / ۱۸۳۵۸ 1386/12/15

اساسنامه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور (مصوب کارگروه منتخب شورای عالی بنا به تفویض جلسه ۶۱۳ مورخ ۸/۸/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۱۲ / ۲۰۵۵۳ 1394/07/06

اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۹۱ / ۱۹۶۴۸ 1391/05/26

اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۴۰ / ۲۰۳۳۲ 1393/10/04

اساسنامه صندوق ملی محیط زیست

مشاهده بیشتر
۴۷۱ / ۱۹۵۹۱ 1391/03/20

اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

مشاهده بیشتر
۱۹۵۱۳ / ۱۹۵۱۳ 1390/12/09

اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی ‏

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۵۵۳ / ۱۹۸۱۰ 1391/12/15

اساسنامه مؤسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی شهید قدوسی وابسته به قوه قضائیه

مشاهده بیشتر
۱۸۰۷۱ / ۱۸۰۷۱ 1385/12/21

اساسنامه مؤسسه هنرمندان پیشکسوت

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۰۴ / ۱۹۹۳۷ 1392/05/24

اساسنامه مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در خارج از کشور

مشاهده بیشتر
۱۹۶۹۷ / ۱۹۶۹۷ 1391/07/25

اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور

مشاهده بیشتر
۱۹۶۹۷ / ۱۹۶۹۷ 1391/07/25

اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور

مشاهده بیشتر
شورای عالی فضای مجازی
۵۰۷ / ۱۹۶۹۷ 1391/07/25

اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۱۹ / ۱۹۷۲۵ 1391/08/29

اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۰۶ / ۲۰۵۳۷ 1394/06/17

اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۵۹۰ / ۱۹۹۰۳ 1392/04/13

اساسنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مشاهده بیشتر
کمیته امداد امام خمینی
۷۷۷ / ۲۰۴۴۸ 1394/02/30

اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۵۷ / ۲۰۰۷۷ 1392/11/16

اصلاح آئین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۵ / ۲۰۱۳۳ 1393/02/01

اصلاح آئین‌نامه نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۶۳ / ۱۹۵۷۲ 1391/02/26

اصلاح آیین‌نامه آمادگی و مقابله با آثار زیان‌بار پدیده گرد و غبار (ریزگرد) در کشور

مشاهده بیشتر