تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای شهید بهشتی، هنر تهران، ارومیه و چابهار

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/05/10
شماره ویژه نامه ۱۷۸۹۳
شماره انتشار ۱۷۸۹۳
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 587 مورخ 20/4/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 587 مورخ 20/4/1385 به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، انتخاب آقایان دکتر حمید لطیفی، دکتر عباسعلی ایزدی، دکتر رضا صدقی گمچی و دکتر محمدحسین کریم‌کشته را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای شهید بهشتی، هنر تهران، ارومیه و چابهار تصویب کرد.