لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۶۶۳ / ۲۰۰۹۸ 1392/12/12

تصویب‌نامه در خصوص افزایش قیمت فروش هر کیلووات ساعت توسط وزارت نیرو

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۱ / ۲۰۲۴۱ 1393/06/11

تصویب‌نامه در خصوص افزایش مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴)قانون پولی و بانکی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۶۳ / ۱۹۸۳۷ 1392/01/26

تصویب‌نامه در خصوص افزایش مستمری کلیه مستمری‌بگیران اعم از بازنشسته، ازکارافتاده و بازمانده

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۲ / ۲۰۴۳۱ 1394/02/08

تصویب‌نامه در خصوص افزایش مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۳ / ۲۰۰۹۸ 1392/12/12

تصویب‌نامه در خصوص افزایش نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۴۷ / ۲۰۳۵۵ 1393/11/01

تصویب‌نامه در خصوص اقدام دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه عملیاتی اصلاحات اداری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۸۵ / ۱۹۸۹۴ 1392/04/02

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت آموزش و پرورش نسبت به پرداخت فوق‌العاده شغل

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۱ / ۲۰۰۹۲ 1392/12/05

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۰۳ / ۲۰۵۲۷ 1394/06/05

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی نیمه تمام

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۵۸ / ۱۹۵۵۶ 1391/02/07

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت راه و شهرسازی نسبت به تکمیل و بهره‌برداری از کل آزادراه تبریز ـ سهند

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۶۷ / ۱۹۸۴۷ 1392/02/07

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت نیرو نسبت به انعقاد قرارداد با بخش غیر دولتی جهت تبدیل نیروگاههای گازی (دولتی و غیر دولتی) به سیکل ترکیبی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۴ / ۱۹۸۱۳ 1391/12/19

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت کشور نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان‌های نجف‌آباد و میانه

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۴ / ۲۰۱۰۰ 1392/12/14

تصویب‌نامه در خصوص اقساط معوق گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۰ / ۲۰۱۸۸ 1393/04/08

تصویب‌نامه در خصوص الحاق بند (ذ) به ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۵۵ / ۲۰۰۷۰ 1392/11/08

تصویب‌نامه در خصوص الحاق به محدوده منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۰ / ۲۰۶۸۱ 1394/12/12

تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۴۲) مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۰ / ۲۰۱۸۸ 1393/04/08

تصویب‌نامه در خصوص الحاق جزیره هنگام به محدوده منطقه ویژه اقتصادی قشم

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۹ / ۲۰۱۴۸ 1393/02/18

تصویب‌نامه در خصوص الحاق سازمان تأمین اجتماعی به فهرست دستگاه‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۳۸ / ۲۰۰۲۸ 1392/09/14

تصویب‌نامه در خصوص الحاق سازمان فناوری اطلاعات ایران به فهرست سازمان‌های توسعه‌ای

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۸ / ۲۰۲۵۹ 1393/07/01

تصویب‌نامه در خصوص الحاق محدوده‌ای به مساحت (۶۲۶۶) هکتار به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۰ / ۲۰۱۵۱ 1393/02/22

تصویب‌نامه در خصوص الحاق محدوده‌ای به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۲۰ / ۲۰۲۶۹ 1393/07/14

تصویب‌نامه در خصوص الحاق معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۲ / ۲۰۳۰۴ 1393/08/28

تصویب‌نامه در خصوص الحاق نماینده استاندار تهران به اعضای شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۵۰ / ۲۰۳۶۶ 1393/11/14

تصویب‌نامه در خصوص الحاق وزیر جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۵۷ / ۲۰۳۸۶ 1393/12/09

تصویب‌نامه در خصوص الحاق وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به ترکیب اعضای شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۴ / ۲۰۱۹۶ 1393/04/17

تصویب‌نامه در خصوص الحاق یک تبصره به ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۷۱ / ۱۹۵۹۱ 1391/03/20

تصویب‌نامه در خصوص الزام دستگاههای اجرایی در ورود لامپهای رشته‌ای التهابی برای پیشگیری از اتلاف انرژی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۹ / ۲۰۱۴۸ 1393/02/18

تصویب‌نامه در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی برای مقابله مؤثر با آلودگی هوا

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۴۴ / ۲۰۳۴۸ 1393/10/23

تصویب‌نامه در خصوص الزام کلیه دستگاه‌های مقرر به اجرای اقدامات مربوط در بخش آتش‌نشانی و امور ایمنی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۲۵ / ۱۹۹۹۵ 1392/08/04

تصویب‌نامه در خصوص انتشار اوراق مشارکت ریالی تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای انتفاعی

مشاهده بیشتر