لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۰۳۹ / ۱۸۰۳۹ 1385/11/11

ماده واحده « تأسیس مؤسسه هنرمندان پیشکسوت»

مشاهده بیشتر
۱۸۸۶۰ / ۱۸۸۶۰ 1388/09/05

ماده واحده « تأیید اختیار هیأت امناء دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در وضع و تصویب مقررات اداری، مالی و استخدامی اعضای شورا، هیأت علمی و

مشاهده بیشتر
۱۸۸۳۵ / ۱۸۸۳۵ 1388/08/06

ماده واحده « تعیین مناسبت‌های جدید تقویم سال ۱۳۸۹ هجری شمسی»

مشاهده بیشتر
۱۹۰۰۶ / ۱۹۰۰۶ 1389/03/12

ماده واحده « تغییر نام مدرسه عالی شهید مطهری به دانشگاه شهید مطهری»

مشاهده بیشتر
۱۹۰۹۵ / ۱۹۰۹۵ 1389/06/30

ماده واحده « تغییرات اعمال شده در تقویم رسمی کشور برای سال ۱۳۹۰ هجری شمسی»

مشاهده بیشتر
۱۸۶۳۱ / ۱۸۶۳۱ 1387/11/24

ماده واحده « خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر

مشاهده بیشتر
۱۸۳۷۹ / ۱۸۳۷۹ 1387/01/20

ماده واحده « خروج دانشکده بیمه اکو از شمول مصوبه لزوم تدریس به زبان فارسی در کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور (مصوب جلسه ۶۱۹ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
۱۸۳۷۹ / ۱۸۳۷۹ 1387/01/20

ماده واحده « خروج دانشکده بیمه اکو از شمول مصوبه لزوم تدریس به زبان فارسی در کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور (مصوب جلسه ۶۱۹ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
۱۹۲۸۴ / ۱۹۲۸۴ 1390/02/27

ماده واحده « طراحی شیوه‌های نو و قالب‌های جدید برای ارائه دروس معارف اسلامی»

مشاهده بیشتر
۱۸۶۷۹ / ۱۸۶۷۹ 1388/02/02

ماده واحده « لزوم انطباق آیین‌نامه‌های دانشجوئی و فرهنگی مصوب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد

مشاهده بیشتر
۱۸۸۳۵ / ۱۸۸۳۵ 1388/08/06

ماده واحده « موافقت با اصل تأسیس بنیاد علمی و فرهنگی سیدجمال‌الدین اسدآبادی»

مشاهده بیشتر
۱۸۷۹۳ / ۱۸۷۹۳ 1388/06/16

ماده واحده « موافقت با اصل تأسیس پارک ملی زیست فناوری بوعلی سینا»

مشاهده بیشتر
۱۸۷۹۳ / ۱۸۷۹۳ 1388/06/16

ماده واحده « موافقت با اصل تأسیس پارک ملی زیست فناوری بوعلی سینا»

مشاهده بیشتر
۱۸۶۹۹ / ۱۸۶۹۹ 1388/02/26

ماده واحده « موافقت با تأسیس مؤسسه آموزشی، پژوهشی و خدماتی ویژه طب سنتی ایران توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»

مشاهده بیشتر
۱۸۷۴۹ / ۱۸۷۴۹ 1388/04/25

ماده واحده « واگذاری و تفویض صلاحیت تصمیم‌گیری و تصویب رشته‌های حوزوی و علوم انسانی مرتبط با مأموریت‌های حوزه‌های علمیه به شورای گسترش

مشاهده بیشتر
۱۹۰۱۶ / ۱۹۰۱۶ 1389/03/25

ماده واحده «تجویز ارائه برخی از دروس به زبان غیرفارسی در واحدهای بین‌المللی دانشگاههای تهران، علوم پزشکی تهران و صنعتی شریف در موارد خاص»

مشاهده بیشتر
۱۸۴۱۹ / ۱۸۴۱۹ 1387/03/05

ماده واحده «شمول مصوبات هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی تهران به اعضای هیأت علمی سازمان انتقال خون» مصوب جلسه ۶۲۱ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی

مشاهده بیشتر
۱۸۹۵۴ / ۱۸۹۵۴ 1389/01/11

ماده واحده «عضویت یکی از اعضای منتخب شورای اسلامی شهرستان در ترکیب شورای فرهنگ عمومی شهرستان»

مشاهده بیشتر
۱۸۹۵۴ / ۱۸۹۵۴ 1389/01/11

ماده واحده «عضویت یکی از اعضای منتخب شورای اسلامی شهرستان در ترکیب شورای فرهنگ عمومی شهرستان»

مشاهده بیشتر
۱۷۷۹۷ / ۱۷۷۹۷ 1385/01/17

ماده واحده اختصاص فصلی از تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در متن کتب درسی مدارس و دانشگاهها

مشاهده بیشتر
۱۸۷۴۹ / ۱۸۷۴۹ 1388/04/25

ماده واحده اختصاص و پیش‌بینی دو واحد درس زبان و ادبیات مربوط به زبان‌ها و گویش‌های محلی و بومی برای تدریس در دانشگاههای مرکز استانهای ذیربط

مشاهده بیشتر
۱۷۹۹۵ / ۱۷۹۹۵ 1385/09/15

ماده واحده تأسیس موزه تئاتر ایران

مشاهده بیشتر
۱۸۲۴۶ / ۱۸۲۴۶ 1386/07/29

ماده واحده تشکیل مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در خارج از کشور

مشاهده بیشتر
۱۷۷۰۵ / ۱۷۷۰۵ 1384/09/14

ماده واحده نحوه اجرایی نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط شوراهای اقماری و شوراهای وابسته

مشاهده بیشتر
۱۷۶۹۳ / ۱۷۶۹۳ 1384/08/29

متمم آیین‌نامه شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور

مشاهده بیشتر
۱۸۰۴۲ / ۱۸۰۴۲ 1385/11/15

مجوز اخذ عوارض صدور گواهینامه رانندگی و تجدید آزمایش در شهر تهران

مشاهده بیشتر
۱۸۰۴۲ / ۱۸۰۴۲ 1385/11/15

مجوز اخذ عوارض از بارنامه‌های صادر شده در شهر تهران

مشاهده بیشتر
۱۸۰۴۵ / ۱۸۰۴۵ 1385/11/18

مجوز اخذ عوارض از موتورسیکلت‌ها در محدوده شهر تهران

مشاهده بیشتر
۱۸۰۴۵ / ۱۸۰۴۵ 1385/11/18

مجوز اخذ عوارض از موتورسیکلت‌ها در محدوده شهر تهران

مشاهده بیشتر
۱۸۰۴۲ / ۱۸۰۴۲ 1385/11/15

مجوز اخذ عوارض سالیانه از وسایل نقلیه شماره‌گذاری شده در شهر تهران

مشاهده بیشتر