تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب بزرگسالان

مرجع تصویب شوراى عالى انقلاب فرهنگى
تاریخ انتشار 1392/12/22
شماره ویژه نامه ۶۶۷
شماره انتشار ۲۰۱۰۷
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۵۶۴۸/۹۲/دش                                                                 ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب بزرگسالان (مصوب جلسه ۷۴۱ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوبه «تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب بزرگسالان»  که در جلسه ۷۴۱ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است، شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:‌ «آقایان احمد واعظی، سیدمهدی شجاعی، محمدعلی مهدوی‌راد، محمدتقی سبحانی، رضا مختاری، علیرضا اعرافی، محمد گلزاری، عماد افروغ، علیرضا صدرا، صادق آئینه‌وند، محسن مؤمنی، علی معلم دامغانی، حسین کچویان، محمود آذربایجانی، مهدی خاموشی و خانم فریبا علاسوند به استناد ماده ۵ مصوبه اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب به عنوان اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب بزرگسالان انتخاب می‌شوند». رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی