تأیید انتخاب اعضای حقیقی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1390/04/08
شماره ویژه نامه ۱۹۳۱۸
شماره انتشار ۱۹۳۱۸
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 688 مورخ 20/2/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی) دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی       مصوبه « تأیید انتخاب اعضای حقیقی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور» که در جلسه 688 مورخ 20/2/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « آقایان حجه‌الاسلام‌ والمسلمین محمود محمدی‌عراقی، حجه‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر محسن قمی، دکتر منصور کبگانیان و دکتر محمدعلی کی‌نژاد، مطابق قسمت ب شق 1ـ 5 فصل پنجم سند نقشه جامع علمی کشور به عنوان اعضای حقیقی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، انتخاب می‌شوند.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد