لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۸۶۴ / ۲۰۷۱۷ 1395/02/04

تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با موضوع: تعیین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاه مسئول اجرای پروژه‌های اولویت‌دار برای اجراء در سال ۱۳۹۵

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۴ / ۲۰۷۱۷ 1395/02/04

تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با موضوع: تعیین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان دستگاه مسئول اجرای پروژه‌های اولویت‌دار برای اجرا در سال ۱۳۹۵

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۴۹ / ۱۹۸۰۳ 1391/12/07

تصویب‌نامه شورای عالی استاندارد درخصوص تعیین کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری

مشاهده بیشتر
شورای عالی فضای مجازی
۵۱۴ / ۱۹۷۱۵ 1391/08/17

تصویب‌نامه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور

مشاهده بیشتر
۱۹۷۱۵ / ۱۹۷۱۵ 1391/08/17

تصویب‌نامه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور

مشاهده بیشتر
۱۹۷۱۵ / ۱۹۷۱۵ 1391/08/17

تصویب‌نامه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور

مشاهده بیشتر
شورای عالی فضای مجازی
۵۱۴ / ۱۹۷۱۵ 1391/08/17

تصویب‌نامه شورای عالی فضای مجازی در مورد ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۸ / ۱۹۸۲۱ 1391/12/28

تصویب‌نامه وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن در مورد لازم‌الاجراء بودن تصمیمات ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استانها و شهرستانها

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۶۲۶ / ۱۹۹۹۷ 1392/08/06

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۳۳۳ / ۱۹۲۲۷ 1389/12/12

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۴۸ / ۲۰۳۵۹ 1393/11/06

تعیین حدنصاب‌های مقرر در ماده (۲) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، ماده (۱) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ماده (۱) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران

مشاهده بیشتر
۱۷۷۰۵ / ۱۷۷۰۵ 1384/09/14

تعیین روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۲۶ / ۲۰۲۸۹ 1393/08/08

تعیین مناسبت‌های تقویم رسمی سال ۱۳۹۴ هجری شمسی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۸۴۴ / ۲۰۶۵۷ 1394/11/13

تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال ۱۳۹۵ هجری شمسی

مشاهده بیشتر
۱۹۴۴۵ / ۱۹۴۴۵ 1390/09/13

تعیین مهلت برای تشکیل هیأت امنای جدید دانشگاه آزاد اسلامی

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۴۴۷ / ۱۹۵۲۸ 1390/12/27

تعیین میزان نرخ دیه در سال ۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۴۰۰ / ۱۹۴۰۴ 1390/07/23

تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام از تاریخ ۱/۸/۱۳۹۰

مشاهده بیشتر
معاون حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور
۶۹۸ / ۲۰۲۰۴ 1393/04/26

تعیین نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۵۱ / ۲۰۳۶۹ 1393/11/18

تعیین و نامگذاری روز ۲۷ آذر

مشاهده بیشتر
۱۹۶۹۷ / ۱۹۶۹۷ 1391/07/25

تغییرات اعمال شده در تقویم رسمی کشور برای سال ۱۳۹۲ هجری شمسی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۵۰۷ / ۱۹۶۹۷ 1391/07/25

تغییرات اعمال شده در تقویم رسمی کشور برای سال ۱۳۹۲ هجری شمسی

مشاهده بیشتر
۱۹۵۱۸ / ۱۹۵۱۸ 1390/12/15

تغییرنام دانشگاه‌های تربیت معلم تهران، آذربایجان و سبزوار

مشاهده بیشتر
۱۹۴۹۹ / ۱۹۴۹۹ 1390/11/23

تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات مراکز آموزش عالی به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشک

مشاهده بیشتر
۱۹۵۵۵ / ۱۹۵۵۵ 1391/02/05

تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۴۵۷ / ۱۹۵۵۵ 1391/02/05

تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۰۱ / ۱۹۹۲۸ 1392/05/13

تفویض اختیار در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۸۳ / ۲۰۴۶۹ 1394/03/26

تفویض صلاحیت انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی

مشاهده بیشتر
شورای عالی آموزش و پرورش
۸۴۵ / ۲۰۶۶۰ 1394/11/17

تمدید اجرای آیین‌نامه‌های آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی (دوره اول متوسطه) پیش‌حرفه‌ای و متوسطه حرفه‌ای خاص دانش‌آموزان با نیازهای ویژه

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۴۱۵ / ۱۹۴۴۲ 1390/09/09

تمدید توقف اجرای آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۲۶۲ / ۱۹۰۱۶ 1389/03/25

تمدید توقف اجرای آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸

مشاهده بیشتر