لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۹۵۸۹ / ۱۹۵۸۹ 1391/03/17

رأی شماره ۱۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص با عدم اجرای طرح دولتی در مهلت مقرر ۵ ساله، موجبی برای ابطال طرح مصوب وجود ندارد

مشاهده بیشتر
۱۷۸۸۱ / ۱۷۸۸۱ 1385/04/27

رأی شماره ۱۰۲ـ۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شمول قانون اصلاحات ارضی به اراضی خارج از محدوده شهری هرچند بعداً داخل در محدوده ...

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۷۷ / ۲۰۱۳۹ 1393/02/08

رأی شماره ۱۰۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه فوق‌العاده رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ در خصوص دریافت عوارض تحت عنوان عوارض سرانه

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۷۴ / ۲۰۱۳۰ 1393/01/28

رأی شماره ۱۰۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ج بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰ ـ ۲۳/۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۷۴ / ۲۰۱۳۰ 1393/01/28

رأی شماره ۱۰۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اعمال قانون بازنشستگی پیش از موعد در مورد کارکنان رسمی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۷۰ / ۱۹۵۸۹ 1391/03/17

رأی شماره ۱۰۳ـ ۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایام تدریس به عنوان سرباز معلمی قابل‌احتساب به عنوان سابقه معلمی حق‌التدریس نیست

مشاهده بیشتر
۱۹۵۸۹ / ۱۹۵۸۹ 1391/03/17

رأی شماره ۱۰۳ـ ۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایام تدریس به عنوان سرباز معلمی قابل‌احتساب به عنوان سابقه معلمی حق‌التدریس نیست

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۲۴ / ۲۰۲۸۱ 1393/07/29

رأی شماره ۱۰۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲۳ صورتجلسه ۶۱۸ ـ ۲/۸/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر ارومیه

مشاهده بیشتر
۱۸۴۲۷ / ۱۸۴۲۷ 1387/03/16

رأی شماره ۱۰۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۳۴ / ۲۰۶۲۲ 1394/10/01

رأی شماره ۱۰۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره۲ از بند ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر بندرعباس مصوب۱۴/۱۲/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بندرعباس

مشاهده بیشتر
۱۸۴۱۹ / ۱۸۴۱۹ 1387/03/05

رأی شماره ۱۰۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال صورتجلسه شماره ۱۷۱۱ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۳ شورای امور اداری و استخدامی کشور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۲۳ / ۲۰۲۷۸ 1393/07/26

رأی شماره ۱۰۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع استفاده از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور

مشاهده بیشتر
۱۸۴۱۹ / ۱۸۴۱۹ 1387/03/05

رأی شماره ۱۰۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم اعتبار قانونی دوره‌های آموزشی که به تأیید مراجع صالحه نرسیده باشد

مشاهده بیشتر
۱۸۴۲۳ / ۱۸۴۲۳ 1387/03/09

رأی شماره ۱۰۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه ۱۰/۰۶۳۴ مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۶ اداره تشکیلات و روشهای بانک تجارت

مشاهده بیشتر
۱۸۴۲۳ / ۱۸۴۲۳ 1387/03/09

رأی شماره ۱۰۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه ۱۰/۰۶۳۴ مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۶ اداره تشکیلات و روشهای بانک تجارت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۲۱ / ۲۰۲۷۲ 1393/07/17

رأی شماره ۱۰۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۱ ماده ۷ فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی مبنی بر الزام اتحادیه‌های صنفی به واریز حداقل حقوق و مزایای یک نفر بازرس به مجمع امور صنفی به ازاء هر پانصد عضو

مشاهده بیشتر
۱۸۴۱۹ / ۱۸۴۱۹ 1387/03/05

رأی شماره ۱۰۴۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال آیین‎نامه اجرائی اشتغال به کار بهداران تجربی دندان مصوب ۱۴/۲/۱۳۸۴

مشاهده بیشتر
۱۸۴۱۹ / ۱۸۴۱۹ 1387/03/05

رأی شماره ۱۰۴۷، ۱۰۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حق مأموریت به کارکنانی که در انتخابات همکاری می‌نمایند

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۲۹ / ۲۰۲۹۷ 1393/08/20

رأی شماره ۱۰۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال فراز آخر بند ۲ دستورالعمل شماره ۳۴/۸۹/۱۰۰/۲۴/۳۵ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹ فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران درخصوص نحوه ادامه سکونت جانبازان بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در منازل سازمانی

مشاهده بیشتر
۱۹۳۰۷ / ۱۹۳۰۷ 1390/03/25

رأی شماره ۱۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه و سهمیه مستمری از دو صندوق بلامانع است

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۲۴ / ۲۰۲۸۱ 1393/07/29

رأی شماره ۱۰۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکایت بانک ملت

مشاهده بیشتر
۱۸۴۹۱ / ۱۸۴۹۱ 1387/06/03

رأی شماره ۱۰۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات بطرفیت شرکت جهاد نصرگلستان

مشاهده بیشتر
۱۹۳۰۷ / ۱۹۳۰۷ 1390/03/25

رأی شماره ۱۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام مؤدی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال‌شده به حساب درآمدهای مالیاتی با

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره ۱۰۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند۲ (۲/۳) ماده ۳ بخشنامه شماره ۳۶/۷۱۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۸ وزارت آموزش و پرورش

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۷۷ / ۲۰۱۳۹ 1393/02/08

رأی شماره ۱۰۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی

مشاهده بیشتر
۱۹۵۹۱ / ۱۹۵۹۱ 1391/03/20

رأی شماره ۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع استفاده تجاری از قسمتهایی از ملک

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۷۱ / ۱۹۵۹۷ 1391/03/20

رأی شماره ۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع استفاده تجاری از قسمتهایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیرتجاری دارد تخلف محسوب و قابل رسیدگی در کمیسیون ماده صد و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد بود

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۳۵ / ۲۰۶۲۴ 1394/10/03

رأی شماره ۱۰۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲۹ـ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۳۵ / ۲۰۶۲۴ 1394/10/03

رأی شماره ۱۰۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از کد ۱۲۰۴ مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر ماهدشت در مورد تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۹۰ / ۲۰۱۸۸ 1393/04/08

رأی شماره ۱۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد مطالبه مزایای ناشی از طرح طبقه‌بندی مشاغل

مشاهده بیشتر