لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۸۵۵ / ۲۰۶۹۱ 1394/12/25

تصویب‌نامه درخصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۵ / ۲۰۶۹۱ 1394/12/25

تصویب‌نامه درخصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۴ / ۲۰۴۰۳ 1393/12/28

تصویب‌نامه درخصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۴۱ / ۱۹۷۸۲ 1391/11/11

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستاهای تازیان پائین، کوهستک، تیرور و لمزان به شهر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۶ / ۱۹۸۱۷ 1391/12/23

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای آوه از توابع دهستان قره‌چای بخش مرکزی شهرستان ساوه در استان مرکزی به شهر

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۵۵۶ / ۱۹۸۱۷ 1391/12/23

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای بلورد مرکز بخش بلورد شهرستان سیرجان در استان کرمان به شهر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۴۱ / ۱۹۷۸۲ 1391/11/11

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای توپ آغاج و روستای پیرتاج شهرستان بیجار در استان کردستان به شهر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۶ / ۱۹۸۱۷ 1391/12/23

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای خوزی از توابع بخش وراوی شهرستان مهر در استان فارس به شهر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۴۱ / ۱۹۷۸۲ 1391/11/11

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای زیار از توابع دهستان براآن جنوبی بخش مرکزی شهرستان اصفهان به شهر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۰۱ / ۱۹۹۲۸ 1392/05/13

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای سنگدوین از توابع دهستان کتول بخش مرکزی شهرستان علی‌آباد در استان گلستان، به شهر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۷۰ / ۱۹۸۵۷ 1392/02/18

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای ینگی قلعه بالا مرکز بخش قوشخانه شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی به شهر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۷ / ۲۰۶۹۸ 1395/01/10

تصویب‌نامه درخصوص تخصیص اعتبار مازاد درآمد ناشی از بند (ز) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۲ / ۲۰۳۰۴ 1393/08/28

تصویب‌نامه درخصوص تخصیص ده هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت پرداخت مطالبات پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۷ / ۲۰۲۵۵ 1393/06/27

تصویب‌نامه درخصوص ترکیب اعضای شورای اجتماعی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۶ / ۲۰۲۵۳ 1393/06/25

تصویب‌نامه درخصوص تسویه بدهی‌های قانونی وزارت راه و شهرسازی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۸ / ۱۹۸۲۱ 1391/12/28

تصویب‌نامه درخصوص تشکیل ستاد اجرایی استان به منظور اجرای مصوبات کارگروه توسعه بخش معدن در استانها، ستاد اجرایی توسعه بخش معدن در هر استان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۵۶ / ۲۰۰۷۳ 1392/11/12

تصویب‌نامه درخصوص تشکیل ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۲ / ۱۹۸۰۸ 1391/12/13

تصویب‌نامه درخصوص تشکیل شورای ‌عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۲ / ۲۰۱۶۳ 1393/03/07

تصویب‌نامه درخصوص تشکیل واحد سازمانی جداگانه‌ای در معاونت مربوط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ثبت و نگهداری متمرکز حساب بدهی‌ها و تعهدات قانونی دولت

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۳ / ۱۹۸۱۰ 1391/12/15

تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروه توسعه بخش صنعت و معدن به منظور توسعه و ارتقای ظرفیتهای تولیدی در بخش صنعت و معدن

مشاهده بیشتر
۴۷۸ / ۱۹۶۱۱ 1391/04/13

تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروه توسعه گردشگری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۶۴ / ۱۹۸۳۹ 1392/01/28

تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی با مسؤولیت معاون اول رییس جمهور به منظور هماهنگی و پیگیری در تأمین آب فلات مرکزی ایران و صنایع شرق کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۷ / ۲۰۳۲۱ 1393/09/18

تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌ها و تهیه طرح جامع مرحله‌ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۸۳ / ۲۰۴۶۹ 1394/03/26

تصویب‌نامه درخصوص تعدیل جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۶۲۳ / ۱۹۹۸۴ 1392/07/18

تصویب‌نامه درخصوص تعرفه‌های فروش خدمات اطلاع‌رسانی، نقشه‌ها و نشریات آماری مرکز آمار ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۱ / ۲۰۳۹۶ 1393/12/20

تصویب‌نامه درخصوص تعهد سازمانهای بیمه‌گر نسبت به تعویض مفصل و پرداخت هزینه‌های مربوط و داروهایی که در بخش‌های بستری و سرپایی مشمول تعهدات دارویی می‌گردد

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۱۲ / ۲۰۵۵۳ 1394/07/06

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای اسداله رازانی به عنوان استاندار کرمانشاه

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۶ / ۱۹۸۱۷ 1391/12/23

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای حجت‌اله دمیاد به عنوان استاندار کرمانشاه

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۱۰ / ۲۰۵۵۰ 1394/07/01

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای حسین پیرمؤذن به عنوان نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در هیأت حمایت از صنایع

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۷ / ۲۰۶۹۸ 1395/01/10

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای سعداله نصیری¬قیداری به عنوان دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران

مشاهده بیشتر