لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۹۴۱۹ / ۱۹۴۱۹ 1390/08/10

رأی شماره ۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱،

مشاهده بیشتر
۱۹۴۱۹ / ۱۹۴۱۹ 1390/08/10

رأی شماره ۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۱۱/۱/۱۶۰۱۰۱ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۶ وزیر وقت کشور، به دلیل اینکه عرضه قلیان

مشاهده بیشتر
۱۸۴۸۳ / ۱۸۴۸۳ 1387/05/23

رأی شماره ۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور

مشاهده بیشتر
۱۸۴۸۳ / ۱۸۴۸۳ 1387/05/23

رأی شماره ۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور

مشاهده بیشتر
۱۹۴۱۹ / ۱۹۴۱۹ 1390/08/10

رأی شماره ۳۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تعارض آراء در رسیدگی به شکایت متعدد که منشاء و مبنای آنها مختلف است

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۰۴ / ۱۹۶۸۷ 1391/07/13

رأی شماره ۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع، مرجع صلاحیتدار در مورد صدور مجوز پروانه تأسیس کارگاههای مستقل دندان‌سازی

مشاهده بیشتر
۱۹۶۸۷ / ۱۹۶۸۷ 1391/07/13

رأی شماره ۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع، مرجع صلاحیتداردر مورد صدور مجوز پروانه تأسیس کارگاههای مستقل دندان‌سازی

مشاهده بیشتر
۱۹۶۸۵ / ۱۹۶۸۵ 1391/07/11

رأی شماره ۳۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری تغییر عنوان

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۰۳ / ۱۹۶۸۵ 1391/07/11

رأی شماره ۳۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری تغییر عنوان «برنامه دوره کارشناسی رشته آبادانی و توسعه روستاها» به «مهندسی تکنولوژی آبادانی روستا» برای دانشجویانی که جهت دوره کارشناسی رشته آبادانی و توسعه روستاها جذب شده‌اند

مشاهده بیشتر
۱۹۴۲۷ / ۱۹۴۲۷ 1390/08/21

رأی شماره ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم لحاظ کردن سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی مشمولین ماده ۸۵ آئین‌نامه استخدامی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۰۴ / ۱۹۶۸۷ 1391/07/13

رأی شماره ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ضوابط و نحوه فعالیت مؤسسه مطالعات و خلاقیت کودک و نوجوان

مشاهده بیشتر
۱۹۶۸۷ / ۱۹۶۸۷ 1391/07/13

رأی شماره ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ضوابط و نحوه فعالیت مؤسسه مطالعات و خلاقیت کودک و نوجوان

مشاهده بیشتر
۱۸۲۷۱ / ۱۸۲۷۱ 1386/08/29

رأی شماره ۳۱۹، ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده بیشتر
۱۹۶۸۷ / ۱۹۶۸۷ 1391/07/13

رأی شماره ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تعیین و تطبیق طبقه شغلی دارندگان مدرک فوق‌دیپلم که در گمرک ایران شاغل می‌باشند

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۰۴ / ۱۹۶۸۷ 1391/07/13

رأی شماره ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تعیین و تطبیق طبقه شغلی دارندگان مدرک فوق‌دیپلم که در گمرک ایران شاغل می‌باشند

مشاهده بیشتر
۱۸۲۷۱ / ۱۸۲۷۱ 1386/08/29

رأی شماره ۳۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک نظریه مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۷ کمیسیون مدیران ستادی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده بیشتر
۱۹۴۲۷ / ۱۹۴۲۷ 1390/08/21

رأی شماره ۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان

مشاهده بیشتر
۱۹۴۲۷ / ۱۹۴۲۷ 1390/08/21

رأی شماره ۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان

مشاهده بیشتر
۱۸۴۸۶ / ۱۸۴۸۶ 1387/05/28

رأی شماره ۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده ویژه معلمان

مشاهده بیشتر
۱۸۴۸۶ / ۱۸۴۸۶ 1387/05/28

رأی شماره ۳۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مقرری بیمه بیکاری

مشاهده بیشتر
۱۸۴۸۶ / ۱۸۴۸۶ 1387/05/28

رأی شماره ۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رأی هیأت تخلفات اداری

مشاهده بیشتر
۱۸۲۷۱ / ۱۸۲۷۱ 1386/08/29

رأی شماره ۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل جذب و پذیرش نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره ۳۵۶ـ۱/۲۸ مورخ ۹/۲/۱۳۸۱

مشاهده بیشتر
۱۸۷۵۶ / ۱۸۷۵۶ 1388/05/04

رأی شماره ۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبـصره یک بند ۳ طرح جامع شهر تهران مصوب ۱۳۸۶شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مشاهده بیشتر
۱۸۲۷۱ / ۱۸۲۷۱ 1386/08/29

رأی شماره ۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۲۱۰/د م مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۱ وزیر جهاد سازندگی

مشاهده بیشتر
۱۹۶۸۵ / ۱۹۶۸۵ 1391/07/11

رأی شماره ۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۵۴۱۸۲/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۸/۶/۱۳۸۸

مشاهده بیشتر
۱۹۶۸۵ / ۱۹۶۸۵ 1391/07/11

رأی شماره ۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۵۴۱۸۲/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۸/۶/۱۳۸۸

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۰۳ / ۱۹۶۸۵ 1391/07/11

رأی شماره ۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۵۴۱۸۲/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۸/۶/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر تعیین ملاک پرداخت حق اشعه براساس حقوق و فوق‌العاده شغل

مشاهده بیشتر
۱۷۸۵۱ / ۱۷۸۵۱ 1385/03/22

رأی شماره ۳۳ الی ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ساعات خدمت کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش در یک هفته

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۰۴ / ۱۹۶۸۷ 1391/07/13

رأی شماره ۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی اشخاص اعاده به خدمت

مشاهده بیشتر
۱۹۶۸۷ / ۱۹۶۸۷ 1391/07/13

رأی شماره ۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی اشخاص اعاده به خدمت

مشاهده بیشتر