لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۴۷۱ / ۱۹۵۹۱ 1391/03/20

راهکارهای بهبود وضعیت نخبگان و استعدادهای برتر

مشاهده بیشتر
۱۹۵۹۱ / ۱۹۵۹۱ 1391/03/20

راهکارهای بهبود وضعیت نخبگان و استعدادهای برتر

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۳۵۷ / ۱۹۲۹۶ 1390/03/10

روسای محترم کل دادگستری استان‌ها

مشاهده بیشتر
۱۷۷۹۹ / ۱۷۷۹۹ 1385/01/20

ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی ـ اجتماعی و فوق‌برنامه دانشجویان خارجی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۵۵۵ / ۱۹۸۱۵ 1391/12/21

سند جامع توسعه هوافضای کشور

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۴۴ / ۲۰۰۴۴ 1392/10/04

سند ملی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی

مشاهده بیشتر
۱۷۸۷۷ / ۱۷۸۷۷ 1385/04/22

سیاستها و راهبردهای ارتقاء و توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
۱۸۲۸۵ / ۱۸۲۸۵ 1386/09/15

سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان(مصوب جلسه ۶۱۳ مورخ ۸/۸/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
۱۷۶۹۰ / ۱۷۶۹۰ 1384/08/25

سیاستهای ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی

مشاهده بیشتر
۱۷۷۰۵ / ۱۷۷۰۵ 1384/09/14

سیاستهای توزیع و نمایش فیلم‌های سینمایی و مواد سمعی و بصری خارجی

مشاهده بیشتر
۱۸۰۴۳ / ۱۸۰۴۳ 1385/11/16

سیاستهای سوادآموزی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۷۷ / ۲۰۴۴۸ 1394/02/30

سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
۱۸۴۲۳ / ۱۸۴۲۳ 1387/03/09

سیاست‌ها و ضوابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)(مصوب جلسه ۶۲۳ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۲۶ / ۱۹۹۹۷ 1392/08/06

سیاست‌های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور

مشاهده بیشتر
۱۸۱۳۳ / ۱۸۱۳۳ 1386/03/10

سیاست‌های ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی

مشاهده بیشتر
۱۷۷۰۵ / ۱۷۷۰۵ 1384/09/14

شمول صلاحیت مؤسسه آموزش از راه دور به دوره پیش دانشگاهی

مشاهده بیشتر
۱۷۸۹۳ / ۱۷۸۹۳ 1385/05/10

شیوه‌نامه رصد فرهنگی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۰۸ / ۱۹۹۴۷ 1392/06/05

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۹ / ۲۰۱۱۴ 1393/01/06

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۶ / ۲۰۴۱۱ 1394/01/16

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

مشاهده بیشتر
وزارت کار و اموراجتماعی
۴۶۴ / ۱۹۵۷۴ 1391/02/28

ضوابط اجرایی ماده ۵۸ آیین نامه علایم ایمنی در کارگاه ها

مشاهده بیشتر
۱۷۷۷۰ / ۱۷۷۷۰ 1384/12/06

ضوابط ارزیابی حافظان قرآن کریم

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۳۳ / ۲۰۶۱۶ 1394/09/24

ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۳۳ / ۲۰۰۱۳ 1392/08/27

ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل و قاریان ممتاز کشوری قرآن کریم در سال ۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۶ / ۱۹۸۱۷ 1391/12/23

ضوابط واگذاری طرحهای نیمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

مشاهده بیشتر
۱۹۵۱۸ / ۱۹۵۱۸ 1390/12/15

عضویت دو نفر صاحب نظر در امور زنان و خانواده در ستاد ملی زن و خانواده

مشاهده بیشتر
۱۷۸۶۵ / ۱۷۸۶۵ 1385/04/07

عضویت رؤسای دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در شورای دانشگاه

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۵۷۱ / ۱۹۸۶۲ 1392/02/24

عضویت رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در شورای فرهنگ عمومی

مشاهده بیشتر
۱۹۶۲۲ / ۱۹۶۲۲ 1391/04/27

عضویت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در شورای فرهنگ عمومی

مشاهده بیشتر
۴۸۱ / ۱۹۶۲۲ 1391/04/27

عضویت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در شورای فرهنگ عمومی

مشاهده بیشتر