لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۷۴۴ / ۲۰۳۴۸ 1393/10/23

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای قاسم رمضانپور به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در هیئت حمایت از صنایع

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۳۲ / ۲۰۰۱۱ 1392/08/25

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای قاسم سلیمانی دشتکی به عنوان استاندار چهارمحال و بختیاری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۳۵ / ۲۰۰۱۹ 1392/09/04

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای قربانعلی سعادت به عنوان استاندار آذربایجان غربی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۱۳ / ۱۹۹۶۰ 1392/06/21

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محسن پورسیدآقایی به عنوان رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۱۲ / ۱۹۹۵۸ 1392/06/19

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمد ابراهیم امین به عنوان رییس کل بیمه مرکزی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۲ / ۲۰۰۹۴ 1392/12/07

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدباقر نوبخت به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۰۹ / ۱۹۹۵۱ 1392/06/10

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدباقر نوبخت ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ به سمت سخنگوی دولت

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۴۵ / ۲۰۰۴۶ 1392/10/07

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدصادق صالحی منش به عنوان استاندار قم

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۲۹ / ۲۰۰۰۳ 1392/08/13

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدناصر نیک‌بخت به عنوان استاندار همدان

مشاهده بیشتر
۴۸۲ / ۱۹۶۲۴ 1391/04/29

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمود احمدی بیغش به عنوان استاندار خراسان شمالی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۴۰ / ۲۰۰۳۳ 1392/09/20

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مرتضی روزبه به عنوان استاندار قزوین

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۴۰ / ۲۰۰۳۳ 1392/09/20

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مصطفی سالاری به عنوان استاندار بوشهر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۸ / ۲۰۲۵۹ 1393/07/01

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مهدی بازارگان به عنوان نماینده مجمع عمومی در هیأت ترک تشریفات مناقصه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۱۸ / ۱۹۹۷۲ 1392/07/04

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای هوشنگ بازوند به عنوان استاندار لرستان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۲۴ / ۱۹۹۸۸ 1392/07/23

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای وجه‌اله خدمتگزار به عنوان استاندار خراسان جنوبی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۰۹ / ۱۹۹۵۱ 1392/06/10

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای ولی‌الله سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۹۷ / ۲۰۵۱۰ 1394/05/15

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای پیمان فروزش به عنوان عضو موظف و عبدالرحیم کردی به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۴۳ / ۲۰۶۵۲ 1394/11/07

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان علیرضا محفوظی، محمدحسن تولایی و غفور پاک‌نهادبه عنوان اعضای هیأت عالی نظارت مذکور در ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۵۸ / ۲۰۳۸۸ 1393/12/11

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان محمود صادقی اردکانی و اصغر جعفریان به ترتیب به عنوان رئیس و عضو هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۰ / ۲۰۱۵۱ 1393/02/22

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان مهدی تفضلی، بهمن دادمان و هادی الماسی به عنوان اعضای شورای عالی فنی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۴ / ۲۰۱۹۶ 1393/04/17

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان کریم یاوری و علی‌اصغر یوسف‌نژاد در هیأت حمایت از صنایع موضوع بندهای (۱) و (۵) ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور ـ مصوب۱۳۴۳ـ

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۵۵ / ۲۰۰۷۰ 1392/11/08

تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای شورای عالی کار

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۱ / ۲۰۱۹۰ 1393/04/10

تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای غیرموظف هیأت مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، ماکو، انزلی و کیش

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۳۳ / ۲۰۰۱۳ 1392/08/27

تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۳۱ / ۲۰۰۰۹ 1392/08/20

تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۲۴ / ۱۹۹۸۸ 1392/07/23

تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۱۵ / ۱۹۷۱۶ 1391/08/18

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۱۵ / ۱۹۷۱۶ 1391/08/18

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۱۴ / ۱۹۷۱۵ 1391/08/17

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت آموزش و پرورش

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۱۴ / ۱۹۷۱۵ 1391/08/17

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مشاهده بیشتر