لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
مجلس شورای اسلامی
۷۷۵ / ۲۰۴۴۲ 1394/02/22

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سرانه پزشک خانواده شهری برای سال ۱۳۹۴ در استان‌های فارس و مازندران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۰۲ / ۲۰۵۲۴ 1394/06/02

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سقف تضمین برای هر سپرده‌گذار در هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده‌ها برای سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
۴۸۲ / ۱۹۶۲۴ 1391/04/29

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۷۳ / ۲۰۴۳۳ 1394/02/10

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سقف هزینه‌های مشارکت در احداث آزادراه تهران ـ پردیس

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۶۸ / ۱۹۸۵۱ 1392/02/11

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند توسعه بخش تعاون

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۹ / ۲۰۲۶۵ 1393/07/08

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۰۶ / ۲۰۲۲۹ 1393/05/28

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی جو

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۶ / ۲۰۱۰۵ 1392/12/20

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی سیب‌زمینی تازه یا سردکرده

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۳۱ / ۱۹۷۵۵ 1391/10/06

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۳۹ / ۲۰۰۳۱ 1392/09/18

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۵۳ / ۲۰۰۶۵ 1392/11/02

تصویب‌نامه در خصوص تعیین شهرستان جهرم به عنوان منطقه گرمسیر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۶ / ۲۰۱۰۵ 1392/12/20

تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق برای سال ۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۷ / ۲۰۲۰۲ 1393/04/24

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طبقه‌بندی گرمسیری در شهرستان طبس

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۰۸ / ۲۰۲۳۴ 1393/06/03

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طبقه‌بندی گرمسیری در شهرستانهای لارستان، خنج و گراش

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۱ / ۲۰۳۰۲ 1393/08/26

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۰۰ / ۲۰۵۱۸ 1394/05/26

تصویب‌نامه در خصوص تعیین فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۵۸ / ۲۰۳۸۸ 1393/12/11

تصویب‌نامه در خصوص تعیین فهرست طرح‌ها و اقدامات اجرایی کوتاه مدت پیشگیری و مقابله با آثار زیان‌بار ریزگردها در سال‌های (۱۳۹۴ـ۱۳۹۳)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۵ / ۲۰۱۳۳ 1393/02/01

تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی ۱۳۹۳ـ۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۷ / ۲۰۲۵۵ 1393/06/27

تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات باغیدر سال ۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۱۵ / ۱۹۹۶۵ 1392/06/27

تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال ۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۸ / ۲۰۴۲۰ 1394/01/26

تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۹ / ۲۰۱۴۸ 1393/02/18

تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم برای سال ۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۲ / ۲۰۳۹۸ 1393/12/23

تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی از ابتدا تا پایان سال ۱۳۹۳ به منظور تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۹ / ۲۰۱۴۸ 1393/02/18

تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۲ / ۲۰۴۳۱ 1394/02/08

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مبالغ دریافتی از بیماران برای هزینه‌های سلامت (فرانشیز) در بیمارستان‌ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۶ / ۲۰۶۹۳ 1394/12/27

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (۱۲۴۲) ردیف تعرفه

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۵۸ / ۲۰۳۸۸ 1393/12/11

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی فولاد

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۱ / ۲۰۳۹۶ 1393/12/20

تصویب‌نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۶ / ۲۰۷۲۳ 1395/02/11

تصویب‌نامه در خصوص تعیین محصولات ذرت و جو در کلیه استان‌ها به منظور عرضه در بورس کالای ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۴۵ / ۲۰۳۵۱ 1393/10/27

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مصادیق مصرف اعتبارات موضوع ماده (۱۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر