لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۱۷۷ / ۱۸۱۷۷ 1386/05/03

لزوم تدریس به زبان فارسی در کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور

مشاهده بیشتر
۱۸۳۴۶ / ۱۸۳۴۶ 1386/11/30

لزوم پیش‌بینی پیوست فرهنگی برای طرح‌های اقتصادی و عمرانی و انتخاب کارگروه تهیه آئین‌نامه‌های مربوطه(مصوب جلسه ۶۱۸ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
۱۸۳۴۶ / ۱۸۳۴۶ 1386/11/30

لزوم پیش‌بینی پیوست فرهنگی برای طرح‌های اقتصادی و عمرانی و انتخاب کارگروه تهیه آئین‌نامه‌های مربوطه(مصوب جلسه ۶۱۸ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۷۱ / ۱۹۵۹۱ 1391/03/20

لغو آیین‌نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۵ / ۲۰۱۹۸ 1393/04/19

لغو اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۰۱ / ۱۹۶۷۳ 1391/06/28

لغو بند (۶) تصمیم‌نامه شماره ۴۴۵۶۹/ت۴۸۱۱۹ن مورخ ۷/۳/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۲ / ۲۰۱۶۳ 1393/03/07

لغو بندهای (الف) و (ب) تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۰۵۳/ت۴۶۹۹۸ک مورخ ۶/۸/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۴۳ / ۲۰۰۴۱ 1392/09/30

لغو تبصره (۱) ماده (۶) تصویب‌نامه شماره ۸۵۳۳۰/ت۴۸۲۱۰هـ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۰۶ / ۲۰۲۲۹ 1393/05/28

لغو تصمیم‌نامه شماره ۳۷۷۹۲/۴۳۹۳۴ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۹

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۰ / ۲۰۰۸۵ 1392/11/27

لغو تصمیم‌نامه‌های شماره ۱۰۱۰۰۱/ت۴۸۹۲۳ن مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ و شماره ۱۰۳۳۳۱/ت۴۸۹۲۳ن مورخ ۷/۵/۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۱۶ / ۱۹۹۶۸ 1392/06/31

لغو تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۶ / ۲۰۶۹۳ 1394/12/27

لغو تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۳۸/ت۳۴۹۳۴هـ مورخ ۹/۲/۱۳۸۵ درخصوص شورای عالی ایرانیان خارج از کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۲۲ / ۲۰۲۷۵ 1393/07/22

لغو تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۵۰۴/ت۴۵۵۲۷ک مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۹

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۸۱ / ۱۹۶۲۲ 1391/04/27

لغو تصویب‌نامه‌های شماره ۲۰۹۱۹۰/۴۷۷۰۲/ت۲۱۳ هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ و شماره ۷۵۲/ت۴۷۷۰۲هـ مورخ ۶/۱/۱۳۹۱ و بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۱/۲۰۰ مورخ ۷/۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
۱۸۴۸۱ / ۱۸۴۸۱ 1387/05/21

ماده واحده « اختصاص سهمیه به جانبازان روشندل برای پذیرش بدون آزمون در مقاطع تحصیلات تکمیلی»

مشاهده بیشتر
۱۸۴۸۱ / ۱۸۴۸۱ 1387/05/21

ماده واحده « اختصاص سهمیه به داوطلبان جزیره ابوموسی در آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی»

مشاهده بیشتر
۱۸۴۸۱ / ۱۸۴۸۱ 1387/05/21

ماده واحده « اختصاص سهمیه به داوطلبان جزیره ابوموسی در آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی»

مشاهده بیشتر
۱۸۶۱۷ / ۱۸۶۱۷ 1387/11/07

ماده واحده « اصلاح بند۱ مصوبه مناسبت‌های جدید تقویم سال ۱۳۸۸ هجری شمسی (مصوب جلسه۶۲۸ مورخ ۱/۵/۱۳۸۷) و ابقاء روز خانواده در تاریخ ۲۵ ذیحجه»

مشاهده بیشتر
۱۹۰۹۵ / ۱۹۰۹۵ 1389/06/30

ماده واحده « اصلاح و تکمیل آیین‌نامه نحوه نامگذاری روزها و مناسبت‌های خاص»

مشاهده بیشتر
۱۹۰۱۶ / ۱۹۰۱۶ 1389/03/25

ماده واحده « اصلاح و تکمیل مصوبه تشکیل هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره (مصوب جلسه۵۳۳ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و

مشاهده بیشتر
۱۸۴۸۱ / ۱۸۴۸۱ 1387/05/21

ماده واحده « اصول حاکم بر سیاست‌های کلی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برنامه پنجم توسعه»

مشاهده بیشتر
۱۸۵۰۴ / ۱۸۵۰۴ 1387/06/18

ماده واحده « اعتبار و نحوه اعطای امتیاز علمی به مجلات، تأسیس انجمن‌های علمی، قطب‌های علمی، واحدهای پژوهشی و کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و آزاد اندیشی در حوزه علمیه قم» (مصوب جلسه ۶۲۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
۱۸۵۹۰ / ۱۸۵۹۰ 1387/10/03

ماده واحده « اعطای مجوز به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در خصوص بررسی استمرار صلاحیت علمی و عمومی اعضای هیأت علمی رسمی ـ قطعی

مشاهده بیشتر
۱۸۵۱۵ / ۱۸۵۱۵ 1387/06/31

ماده واحده « امکان استفاده از خبرگان بدون مدرک نسخه‌شناسی و مرمت نسخه‌های خطی توسط بنیاد ایران شناسی برای تدریس در دوره‌های کارشناسی ارشد

مشاهده بیشتر
۱۸۶۱۷ / ۱۸۶۱۷ 1387/11/07

ماده واحده « انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات»

مشاهده بیشتر
۱۸۳۷۹ / ۱۸۳۷۹ 1387/01/20

ماده واحده « انتخاب ۶ عضو صاحبنظر کارگروه تهیه آیین‌نامه‌های مربوط به پیوست فرهنگی طرح‌های اقتصادی و عمرانی (مصوب جلسه ۶۲۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
۱۸۸۰۳ / ۱۸۸۰۳ 1388/06/28

ماده واحده « ایجاد شرایط تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی مقیم ایران»

مشاهده بیشتر
۱۹۲۸۴ / ۱۹۲۸۴ 1390/02/27

ماده واحده « برگزاری آیین اعطای سند اعتبارنامه طرح‌های موفق»

مشاهده بیشتر
۱۸۰۳۹ / ۱۸۰۳۹ 1385/11/11

ماده واحده « تأسیس خانه ملی گفت و گوی آزاد»

مشاهده بیشتر
۱۸۰۳۹ / ۱۸۰۳۹ 1385/11/11

ماده واحده « تأسیس خانه ملی گفت و گوی آزاد»

مشاهده بیشتر