لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای همدان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای کردستان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمانشاه

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای گلستان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۷ / ۲۰۳۲۱ 1393/09/18

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۷ / ۲۰۳۲۱ 1393/09/18

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۸۴ / ۱۹۶۲۹ 1391/05/04

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکتهای سهامی آب منطقه‌ای

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۴۹ / ۲۰۶۷۶ 1394/12/06

اصلاح ماده (۶۵) آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۸۴۷ / ۲۰۶۶۸ 1394/11/27

اصلاح ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۲۰ / ۱۹۷۲۷ 1391/09/01

اصلاح ماده (۸) آیین‌نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۸۹ / ۱۹۹۰۲ 1392/04/12

اصلاح ماده (۸) اصلاحی آیین‌نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۰۷ / ۱۹۶۹۷ 1391/07/25

اصلاح ماده (۸) دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۱۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۸ / ۲۰۲۵۹ 1393/07/01

اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
۴۸۲ / ۱۹۶۲۴ 1391/04/29

اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۴ / ۲۰۱۹۶ 1393/04/17

اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۴ / ۲۰۷۱۷ 1395/02/04

اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه همکاری وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۴۵ / ۲۰۰۴۶ 1392/10/07

اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۴۱۲ / ۱۹۴۳۴ 1390/08/30

اصلاح ماده دوازدهم اساسنامه بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور مصوب ۲ آبان ۱۳۸۶ در ماده ۱۲ اساسنامه

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۷۴ / ۲۰۱۳۰ 1393/01/28

اصلاح ماده واحده امکان شرکت نمودن فرهنگیان دارای مدرک معادل در آزمون‌های ورودی مقاطع بالاتر

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۸۶۱ / ۲۰۷۱۰ 1395/01/25

اصلاح ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۲۵ / ۲۰۵۹۲ 1394/08/23

اصلاح ماده ۷ اصلاحیه اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت

مشاهده بیشتر
۱۸۲۴۸ / ۱۸۲۴۸ 1386/08/01

اصلاح ماده۴ مصوبه « ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی ـ اجتماعی و فوق‌برنامه ‏دانشجویان خارجی»‏

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۳۸ / ۲۰۶۳۵ 1394/10/17

اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مشاهده بیشتر