لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۴۱۹ / ۱۸۴۱۹ 1387/03/05

رأی شماره ۸۳۷ و ۸۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ممنوعیت تبدیل وضع مستخدم رسمی آزمایشی پس از پایان دوره به پیمانی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۵۵ / ۱۹۸۱۵ 1391/12/21

رأی شماره ۸۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری بیمه بیکاری در فرض انقضای مدت قرارداد کار موقت

مشاهده بیشتر
۱۹۳۰۷ / ۱۹۳۰۷ 1390/03/25

رأی شماره ۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۴ قسمت الف دستور اداری شماره ۵۱۳۶۸ ـ ۲/۵/۱۳۸۷ معاون مدیرعامل سازمان تأمین

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۵۵ / ۱۹۸۱۵ 1391/12/21

رأی شماره ۸۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واجد شرایط به داشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی و تولیدی در زمان تصویب قانون موکول نشده است

مشاهده بیشتر
۱۸۶۵۳ / ۱۸۶۵۳ 1387/12/24

رأی شماره ۸۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی از آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ وزیر دادگستری

مشاهده بیشتر
۱۸۴۱۹ / ۱۸۴۱۹ 1387/03/05

رأی شماره ۸۴۱ و ۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اجرای بند الف تبصره۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۵

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۵۵ / ۱۹۸۱۵ 1391/12/21

رأی شماره ۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل مأمورانی که از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر اعزام می‌شوند

مشاهده بیشتر
۱۷۸۱۹ / ۱۷۸۱۹ 1385/02/13

رأی شماره ۸۴۳ الی۸۴۶ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده۲ بند (ب) ماده۵، تبصره۵ ماده۷ و ماده ۸ اصلاحیه ....

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۵۵ / ۱۹۸۱۵ 1391/12/21

رأی شماره ۸۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه سیصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۸ شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع نامه شماره ۵۱۸۱/۲ـ ۴/۱۲/۱۳۸۸ معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین ابطال بخشنامه شماره ۸۱۹۴۲/۳ـ ۱۸/۲/۱۳۸۸ معاون آموزشی و سنجش دانشگاه پیام نور

مشاهده بیشتر
۱۸۶۶۶ / ۱۸۶۶۶ 1388/01/18

رأی شماره ۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سوابق خدمت

مشاهده بیشتر
۱۸۴۲۷ / ۱۸۴۲۷ 1387/03/16

رأی شماره ۸۵ ـ۷۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده جذب و نگهداری مستخدمین قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که در مناطق محروم و دورافتاده و جنگی انجام وظیفه می‌کنند

مشاهده بیشتر
۱۷۸۱۹ / ۱۷۸۱۹ 1385/02/13

رأی شماره ۸۵۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر به صورت کشت موقت به کشاورزان

مشاهده بیشتر
۱۸۶۵۴ / ۱۸۶۵۴ 1387/12/26

رأی شماره ۸۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی نسبت به شکایت از اقدامات واحدهای دولتی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۱۹ / ۲۰۵۷۴ 1394/07/30

رأی شماره ۸۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره۱ ماده۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه مصوب سال ۱۳۶۵

مشاهده بیشتر
۱۷۸۵۱ / ۱۷۸۵۱ 1385/03/22

رأی شماره ۸۶، ۸۷، ۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره بند یک و تبصره بند ۳ بخشنامه شماره ۲۲۴۰۰/۴۱/۲ مورخ ۶/۶/۱۳۷۵ و ....

مشاهده بیشتر
۱۸۶۶۶ / ۱۸۶۶۶ 1388/01/18

رأی شماره ۸۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق و مزایای شاغلین در مناطق محروم

مشاهده بیشتر
۱۸۶۶۶ / ۱۸۶۶۶ 1388/01/18

رأی شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مبنای پرداخت بابت مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارگران

مشاهده بیشتر
۱۸۶۶۶ / ۱۸۶۶۶ 1388/01/18

رأی شماره ۸۶۳ ـ ۸۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب شورای اسلامی گرگان

مشاهده بیشتر
۱۸۶۶۶ / ۱۸۶۶۶ 1388/01/18

رأی شماره ۸۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص برقراری سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور

مشاهده بیشتر
۱۸۶۶۶ / ۱۸۶۶۶ 1388/01/18

رأی شماره ۸۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص برقراری سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور

مشاهده بیشتر
۱۸۶۶۶ / ۱۸۶۶۶ 1388/01/18

رأی شماره ۸۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه قانونی و احتساب سوابق خدمت در هلال احمر

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۱۹ / ۲۰۵۷۴ 1394/07/30

رأی شماره ۸۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۱۰ مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۳ مبنی بر تجویز عوارض حذف و یا کسر پارکینگ برخلاف قانون است و ابطال می‌شود

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۷۵ / ۱۹۸۷۰ 1392/03/02

رأی شماره ۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء (ز) و جزء (ی) بند ۷ مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه توسعه بخش کشاورزی و جزء (ج) بند ۲ مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه مذکور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۲۰ / ۲۰۵۷۷ 1394/08/05

رأی شماره ۸۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۲۰ / ۲۰۵۷۷ 1394/08/05

رأی شماره ۸۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر همدان متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران خارج است و ابطال می‌شود

مشاهده بیشتر
۱۸۶۶۶ / ۱۸۶۶۶ 1388/01/18

رأی شماره ۸۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه فسخ قرارداد کار بدون اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار خلاف هدف و حکم صریح مقنن است

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۲۱ / ۲۰۵۷۹ 1394/08/07

رأی شماره ۸۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور مبنی بر تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بعد از ۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا می‌شوند با احکام کارگزینی کارمند نظیر که در اسفند ماه ۱۳۸۷ استخدام شده‌اند

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۲۳ / ۲۰۵۸۴ 1394/08/13

رأی شماره ۸۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۲۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ درخصوص وضع عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها خلاف قانون است و ابطال می‌شود

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۷۵ / ۱۹۸۷۰ 1392/03/02

رأی شماره ۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه برخورداری اشخاص از حقوق مالکانه در تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۲۳ / ۲۰۵۸۴ 1394/08/13

رأی شماره ۸۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطلاق کد ۱۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مبارکه در تجویز و تصویب عوارض بر قراردادها و معاملات به غیر از املاک، خلاف قانون است و ابطال می‌شود

مشاهده بیشتر