لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۹۴ / ۱۹۹۱۰ 1392/04/22

رأی شماره ۱۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۱ بند پ ماده۲ لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم‌آباد مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۸۸

مشاهده بیشتر
۱۹۳۵۲ / ۱۹۳۵۲ 1390/05/19

رأی شماره ۱۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۵۵ اصلاحی آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها

مشاهده بیشتر
۱۹۰۷۷ / ۱۹۰۷۷ 1389/06/07

رأی شماره ۱۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان‌شهرها

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۶۷ / ۲۰۴۱۴ 1394/01/19

رأی شماره ۱۹۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۴۳ عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل

مشاهده بیشتر
۱۸۲۲۵ / ۱۸۲۲۵ 1386/07/02

رأی شماره ۱۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره۲۴۵۶۱/۳۴/۱ ‏مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۶۹ / ۲۰۴۲۳ 1394/01/30

رأی شماره ۱۹۶۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ حق تمبر از حواله‌های ارزی خلاف قانون است

مشاهده بیشتر
۱۸۲۷۱ / ۱۸۲۷۱ 1386/08/29

رأی شماره ۱۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه اعمال ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۹۲ / ۱۹۹۰۶ 1392/04/17

رأی شماره ۱۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۵ از ماده ۱۸ عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانون مصوب ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل

مشاهده بیشتر
۱۸۴۷۰ / ۱۸۴۷۰ 1387/05/07

رأی شماره ۱۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان الزام قانونی ادارات جهت اعمال مدرک تحصیلی بالاتر که در دوران خدمت اخذ می‌شود

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۸۳ / ۲۰۴۶۹ 1394/03/26

رأی شماره ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۴۲۸۴/۴۲ـ ۳/۳/۱۳۹۰ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی }صنعت، معدن و تجارت{

مشاهده بیشتر
۱۸۷۱۹ / ۱۸۷۱۹ 1388/03/20

رأی شماره ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹هـ‍ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۲ / ۱۸۴۵۲ 1387/04/16

رأی شماره ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداریها در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین صدور رأی براساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی مزبور به دریافت معوض و یا بهای آنها دیوان عدالت اداری است

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۶۹ / ۲۰۴۲۳ 1394/01/30

رأی شماره ۱۹۹۸ الی ۲۰۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ضریب ۲/۱ موضوع ضوابط اجرایی تبصره۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در حقوق و مزایای مستمر افراد مشمول در طول سال ۱۳۸۷

مشاهده بیشتر
۱۸۶۸۷ / ۱۸۶۸۷ 1388/02/12

رأی شماره ۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم تغییر وضعیت استخدامی کارمندانی که به عضویت هیأت علمی دانشگاهها درمی‌آیند

مشاهده بیشتر
۱۹۰۹۷ / ۱۹۰۹۷ 1389/07/01

رأی شماره ۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها در سال‌های ۱۳۸۳

مشاهده بیشتر
۱۹۵۶۶ / ۱۹۵۶۶ 1391/02/19

رأی شماره ۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع، لغو حکم بازنشستگی بدون تقاضا و تمایل به بازنشستگی قبل از پایان خدمت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۶۱ / ۱۹۵۶۶ 1391/02/19

رأی شماره ۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع، لغو حکم بازنشستگی بدون تقاضا و تمایل به بازنشستگی قبل از پایان خدمت

مشاهده بیشتر
۱۹۳۶۶ / ۱۹۳۶۶ 1390/06/06

رأی شماره ۲۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع به همسران بیمه‌شدگان متوفی، در صورت فوت شوهر دوم مجدداً باید مستمری پرداخت گردد

مشاهده بیشتر
۱۷۹۰۴ / ۱۷۹۰۴ 1385/05/24

رأی شماره ۲۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۲/۴/۱/۹۱۰۷ مورخ ۱/۶/۱۳۷۷ استانداری گیلان

مشاهده بیشتر
۱۸۲۷۱ / ۱۸۲۷۱ 1386/08/29

رأی شماره ۲۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حق‌الثبت خرید مدرسه غیرانتفاعی

مشاهده بیشتر
۱۹۶۶۹ / ۱۹۶۶۹ 1391/06/23

رأی شماره ۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نظریات شورای عالی ارزشیابی در ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۰۰ / ۱۹۶۶۹ 1391/06/23

رأی شماره ۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نظریات شورای عالی ارزشیابی در ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان گروه پزشکی در خارج از کشور امری فنی و تخصصی بوده و قابل امعان نظر قضایی در دیوان نمی‌باشد

مشاهده بیشتر
۱۸۷۱۹ / ۱۸۷۱۹ 1388/03/20

رأی شماره ۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه خدمت نظام وظیفه شاغلین قانون کار جزء سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی قابل

مشاهده بیشتر
۱۹۳۶۶ / ۱۹۳۶۶ 1390/06/06

رأی شماره ۲۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای توسط دانش‌آموختگان بهداشت حرفه‌ای

مشاهده بیشتر
۱۹۳۶۶ / ۱۹۳۶۶ 1390/06/06

رأی شماره ۲۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای توسط دانش‌آموختگان بهداشت حرفه‌ای

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۸۹ / ۱۹۶۴۳ 1391/05/21

رأی شماره ۲۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت حق بیمه ایام طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در ایام قبل از تصویب تبصره۳ الحاقی به ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۹

مشاهده بیشتر
۱۸۸۱۲ / ۱۸۸۱۲ 1388/07/08

رأی شماره ۲۰۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت

مشاهده بیشتر
۱۹۰۹۵ / ۱۹۰۹۵ 1389/06/30

رأی شماره ۲۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اقدامات تملکی در اجرای ماده۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ و تبصره۶ ذیل آن در شهر آباده

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۸۹ / ۱۹۶۴۳ 1391/05/21

رأی شماره ۲۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع شرایط احراز و نحوه تبدیل پست سازمانی بهیار ماما به ماما

مشاهده بیشتر
۱۹۱۲۸ / ۱۹۱۲۸ 1389/08/09

رأی شماره ۲۰۹ ـ ۲۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر نرخ آب بهای مصرفی و دفع فاضلاب مشترکینی که بعد از مهلت مقرر در صورت‌حساب یا قبل از

مشاهده بیشتر