تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و همدان

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1384/12/28
شماره ویژه نامه ۱۷۷۸۹
شماره انتشار ۱۷۷۸۹
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 578 مورخ 2/12/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی)          شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 578 مورخ 2/12/1384 به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب آقایان دکتر شاهین شیرانی و عبدالله فرهادی‌نسب را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و همدان تصویب کرد.