لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۲۹ / ۱۹۷۵۰ 1391/09/30

رأی شماره‌های ۴۸۵ الی ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال ماده۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوع مصوبه شماره ۲۱۲۹۶/ت۳۷۸۹۹ک ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ وزرای عضو کمیسیون لوایح و عدم حذف کلمه وصیت از ماده ۱ و عدم حذف عبارت «حریم شهر» از ماده ۴ و عدم ابطال تبصره۱ ماده۴ آیین‌نامه مذکور و حذف عبارت «محل مربوط» از قسمت پایانی ماده۶ آئین‌نامه مذکور

مشاهده بیشتر
۱۹۲۲۴ / ۱۹۲۲۴ 1389/12/09

رأی شماره‌های ۴۸۹ ـ ۴۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۷۷ / ۲۰۱۳۹ 1393/02/08

رأی شماره‌های ۵۱ الی ۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران وزارت آموزش و پرورش

مشاهده بیشتر
۱۹۲۲۴ / ۱۹۲۲۴ 1389/12/09

رأی شماره‌های ۵۱۱ ـ ۵۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و

مشاهده بیشتر
۱۹۷۴۷ / ۱۹۷۴۷ 1391/09/27

رأی شماره‌های ۵۱۵ ـ ۵۱۶ هیأت عـمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۵۲۷ / ۱۹۷۴۷ 1391/09/27

رأی شماره‌های ۵۱۵ ـ ۵۱۶ هیأت عـمومی دیوان عدالت اداری با موضـوع ابطال مصوبه شماره ۴۷۵۷۹/ت۳۷۴۰۹هـ ـ ۳۰/۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران مبنی بر افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان ۵/۵ درصد

مشاهده بیشتر
۱۸۸۱۲ / ۱۸۸۱۲ 1388/07/08

رأی شماره‌های ۵۲۵ و ۵۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری

مشاهده بیشتر
۱۹۷۴۷ / ۱۹۷۴۷ 1391/09/27

رأی شماره‌های ۵۳۴ ـ ۵۳۵ ـ ۵۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۲۷ / ۱۹۷۴۷ 1391/09/27

رأی شماره‌های ۵۳۴ ـ ۵۳۵ ـ ۵۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فارغ‌التحصیلان قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته‌های تخصصی مکلف به انجام خدمات قانونی مطابق تعهدنامه در نقاط محروم و نیازمند می‌باشند

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۳۴ / ۲۰۶۲۲ 1394/10/01

رأی شماره‌های ۵۴۵ الی ۵۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رأی شماره ۵۴۵ الی ۵۴۷ ـ ۶/۷/۱۳۸۸

مشاهده بیشتر
۱۸۸۳۵ / ۱۸۸۳۵ 1388/08/06

رأی شماره‌های ۵۵۷ و ۵۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: تعیین شرط سنی (حداکثر ۷۰سال) برای داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه صنفی در

مشاهده بیشتر
۱۹۵۲۹ / ۱۹۵۲۹ 1390/12/28

رأی شماره‌های ۵۶۵ و ۵۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق‌العاده خاص به مشاغل مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۷۶ / ۲۰۴۴۴ 1394/02/24

رأی شماره‌های ۶۰ الی ۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۶ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۱ ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و ابطال بخشنامه‌های شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ و شماره ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰ـ ۲۱/۵/۱۳۹۱ دادستان کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۷۴ / ۱۹۸۶۸ 1392/02/31

رأی شماره‌های ۶۱ ـ ۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبیین مرجع صالح به تشخیص و تطبیق کار و مشاغل سخت و زیان‌آور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۴۶ / ۲۰۰۴۸ 1392/10/09

رأی شماره‌های ۶۲۰ و ۶۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال حکم بازخریدی و تقاضای اعاده به خدمت شکات کمیته امداد امام خمینی (ره)

مشاهده بیشتر
۱۸۶۱۹ / ۱۸۶۱۹ 1387/11/09

رأی شماره‌های ۶۵۷، ۶۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب اضافه‌کار در تعیین پاداش پایان خدمت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۸۰ / ۱۹۸۸۳ 1392/03/20

رأی شماره‌های ۶۶ الی ۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین مرجع وضع و برقراری عوارض حق‌الارض در حریم اماکن و معابر عمومی شهرها

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۴۹ / ۲۰۰۵۲ 1392/10/16

رأی شماره‌های ۶۶۵ ـ۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده۲۵ و ابطال ماده۳۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۵۰ / ۲۰۰۵۴ 1392/10/18

رأی شماره‌های ۶۶۶ الی ۶۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم استحقاق کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دریافت فوق‌العاده مأموریت خارج از کشور مصرح در ماده ۱۵۸ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران به تاریخ قبل از سال ۱۳۷۰

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۵۴ / ۲۰۰۶۸ 1392/11/06

رأی شماره‌های ۶۹۶ ـ ۶۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

مشاهده بیشتر
۱۹۷۹۲ / ۱۹۷۹۲ 1391/11/24

رأی شماره‌های ۷۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۴۵ / ۱۹۷۹۲ 1391/11/24

رأی شماره‌های ۷۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون است

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۱۷ / ۲۰۵۶۹ 1394/07/25

رأی شماره‌های ۷۲۴ الی ۷۲۶ و ۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری شماره ۵۲۴۸۸/۲ ـ ۵۲ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ اداره کل درآمد حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۵۹ / ۲۰۰۸۲ 1392/11/23

رأی شماره‌های ۷۳۲ـ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۲/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقی رئیس‌جمهور

مشاهده بیشتر
۱۸۹۴۸ / ۱۸۹۴۸ 1388/12/27

رأی شماره‌های ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان ناظر به پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت نمی‌باشد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۶۷ / ۲۰۱۰۷ 1392/12/22

رأی شماره‌های ۷۷۸ الی ۸۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع احتساب فوق‌العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۰۴ / ۲۰۲۲۳ 1393/05/21

رأی شماره‌های ۸۰۰ ـ ۷۸۸ـ ۷۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع بازنشستگی پیش از موعد به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۰۴ / ۲۰۲۲۳ 1393/05/21

رأی شماره‌های ۸۰۱ الی ۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تأمین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می‌شود

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۱۸ / ۲۰۵۷۲ 1394/07/28

رأی شماره‌های ۸۱۶ الی ۸۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور درخصوص وضع عوارض

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۵۷ / ۱۹۸۱۹ 1391/12/26

رأی شماره‌های ۸۳۳ ـ ۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین‌نامه شماره ۴۷۰۸۵ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۸ (آیین‌نامه معاینات سلامت شغلی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مشاهده بیشتر