لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۶۱ / ۱۹۵۶۶ 1391/02/19

رأی شماره ۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ابلاغیه‌های شماره ۳۰۵۶ـ ۱۲/۳/۱۳۸۷ و ۶۰۱۱ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۷۷ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با موضوع کسر ساعت کار جانبازان به عنوان مرخصی استحقاقی قابل ‌ذخیره نیست

مشاهده بیشتر
۱۹۵۶۶ / ۱۹۵۶۶ 1391/02/19

رأی شماره ۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ابلاغیه‌های شماره ۳۰۵۶ـ ۱۲/۳/۱۳۸۷ و ۶۰۱۱ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۷۷

مشاهده بیشتر
۱۸۱۳۳ / ۱۸۱۳۳ 1386/03/10

رأی شماره ۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰ مورخ ۱/۴/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۹۸ / ۱۹۹۲۰ 1392/05/02

رأی شماره ۲۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند۳ مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده۵) سازمان مسکن و شهرسازی شهر بوکان استان آذربایجان غربی مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۱

مشاهده بیشتر
۱۷۹۰۴ / ۱۷۹۰۴ 1385/05/24

رأی شماره ۲۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی

مشاهده بیشتر
۱۸۵۱۱ / ۱۸۵۱۱ 1387/06/26

رأی شماره ۲۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف

مشاهده بیشتر
۱۷۹۰۴ / ۱۷۹۰۴ 1385/05/24

رأی شماره ۲۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال صورتجلسه مورخ ۷/۶/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر شیراز

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۵ / ۱۸۴۵۵ 1387/04/19

رأی شماره ۲۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری

مشاهده بیشتر
۱۹۰۹۷ / ۱۹۰۹۷ 1389/07/01

رأی شماره ۲۱۴ ـ ۲۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص کارگران قراردادی وزارت جهاد کشاورزی از شمول قانون کار خارج بوده و مشمول قانون خاص

مشاهده بیشتر
۱۸۴۷۰ / ۱۸۴۷۰ 1387/05/07

رأی شماره ۲۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۹۴ / ۱۹۹۱۰ 1392/04/22

رأی شماره ۲۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی‌مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۹۸ / ۱۹۶۶۷ 1391/06/20

رأی شماره ۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری حکم مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند الف آن به افرادی که همترازی اعضای هیأت علمی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ را دریافت می‌کرده و عضو هیأت علمی نبوده‌اند

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۸۸ / ۱۹۶۴۱ 1391/05/18

رأی شماره ۲۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر دزفول مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند

مشاهده بیشتر
۱۹۶۴۱ / ۱۹۶۴۱ 1391/05/18

رأی شماره ۲۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر دزفول مبنی بر تعیین عوارض

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۷۱ / ۱۹۵۹۱ 1391/03/20

رأی شماره ۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد همترازی تحصیلات غیررسمی مستخدمان سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی

مشاهده بیشتر
۱۹۵۹۱ / ۱۹۵۹۱ 1391/03/20

رأی شماره ۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد همترازی تحصیلات غیررسمی مستخدمان سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی

مشاهده بیشتر
۱۸۱۳۳ / ۱۸۱۳۳ 1386/03/10

رأی شماره ۲۲، ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ۱/۷/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۸۸ / ۱۹۶۴۱ 1391/05/18

رأی شماره ۲۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۶۷۴۱/۲ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد، مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند و نقض رأی شماره ۱۱۳ـ۲۹/۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۹۶۴۱ / ۱۹۶۴۱ 1391/05/18

رأی شماره ۲۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۶۷۴۱/۲ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد،

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۵ / ۱۸۴۵۵ 1387/04/19

رأی شماره ۲۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش حق بیمه براساس قرارداد مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۲ منعقده بین جهادسازندگی و سازمان مذکور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۸۹ / ۱۹۶۴۳ 1391/05/21

رأی شماره ۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۷ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر اهواز، تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند

مشاهده بیشتر
۱۹۶۴۳ / ۱۹۶۴۳ 1391/05/21

رأی شماره ۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۷ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر اهواز،

مشاهده بیشتر
۱۷۹۰۴ / ۱۷۹۰۴ 1385/05/24

رأی شماره ۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صدور حکم رسمی افرادی که دوره آزمایشی را به پایان رسانده‌اند

مشاهده بیشتر
۱۹۶۴۱ / ۱۹۶۴۱ 1391/05/18

رأی شماره ۲۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی نمی‌تواند به عنوان خدمت قابل قبول دولتی محسوب شود

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۸۸ / ۱۹۶۴۱ 1391/05/18

رأی شماره ۲۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی نمی‌تواند به عنوان خدمت قابل قبول دولتی محسوب شود

مشاهده بیشتر
۱۷۹۰۴ / ۱۷۹۰۴ 1385/05/24

رأی شماره ۲۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قید تاریخ (سال ۱۳۷۳) از دستورالعمل شماره ۴۷۸۹/د مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۲ سازمان امور اداری ..

مشاهده بیشتر
۱۷۹۰۴ / ۱۷۹۰۴ 1385/05/24

رأی شماره ۲۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۲۶/۴۲۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۶۴ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۹۸ / ۱۹۶۶۷ 1391/06/20

رأی شماره ۲۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی سازمان نهضت سوادآموزی

مشاهده بیشتر
۱۹۶۶۷ / ۱۹۶۶۷ 1391/06/20

رأی شماره ۲۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی سازمان نهضت سوادآموزی

مشاهده بیشتر
۱۷۹۰۴ / ۱۷۹۰۴ 1385/05/24

رأی شماره ۲۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستور اداری شماره ۳۰۳۵۱/۳۱ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۴ سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر