لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۴۷۱ / ۱۹۵۹۱ 1391/03/20

تکمیل عنوان دانشگاه شهید مدنی

مشاهده بیشتر
۱۹۵۹۱ / ۱۹۵۹۱ 1391/03/20

تکمیل عنوان دانشگاه شهید مدنی

مشاهده بیشتر
۱۷۹۰۹ / ۱۷۹۰۹ 1385/05/30

تکمیل ماده واحده اختصاص فصلی از تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در متن کتب درسی مدارس و دانشگاهها

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۶۷۸ / ۲۰۱۴۶ 1393/02/16

ثبت علامت تجاری بنیاد تعاون زندانیان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۰ / ۲۰۱۵۱ 1393/02/22

حذف بند (۲) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۵۰۲ / ۱۹۶۸۰ 1391/07/05

حذف بند ج دستورالعمل عفو محکومان عید فطر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۷۴ / ۱۹۶۰۰ 1391/03/31

حذف ردیفهای (۱۰) و (۱۱) فهرست پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۶۸۹/ت۴۵۰۵۹هـ مورخ ۸/۶/۱۳۹۰

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۲۴ / ۲۰۲۸۱ 1393/07/29

حذف عبارت «، سالمندان» در ردیف‌های اول، دوم و سوم ستون اول جدول بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۵۲/ت۵۰۹۸۷هـ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۳ / ۲۰۴۳۳ 1394/02/10

حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق

مشاهده بیشتر
۱۸۱۱۰ / ۱۸۱۱۰ 1386/02/15

حضور دبیر یا یک عضو هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی در ترکیب هیأت امنای جشنواره فارابی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۷۵ / ۲۰۴۴۲ 1394/02/22

خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۵۵۲ / ۱۹۸۰۸ 1391/12/13

درخواست افزایش مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی به سیصد هزار ریال

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۵۳۹ / ۱۹۷۷۶ 1391/11/03

درخواست تغییرنام و آرم بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۵۰۹ / ۱۹۷۰۲ 1391/08/01

دستور ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر عدم اقدام منفرد دادگستری‌ها، ستاد و سازمانهای تابعه قوه قضائیه درخصوص اجرای امضای دیجیتال

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۰۳ / ۱۹۹۳۴ 1392/05/21

دستورالعمل آماده‌سازی و ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به بازار سرمایه و معاملاتی شدن سهام آنها

مشاهده بیشتر
شورای اسلامی شهر تهران
۸۲۹ / ۲۰۶۰۳ 1394/09/05

دستورالعمل آموزش و فرهنگ‌سازی شهروندان در زمینه چگونگی جمع‌آوری و بازیافت زباله

مشاهده بیشتر
وزارت کار و اموراجتماعی
۴۶۴ / ۱۹۵۷۴ 1391/02/28

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۶ / ۲۰۶۹۳ 1394/12/27

دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۹ / ۲۰۱۸۵ 1393/04/04

دستورالعمل اجرایی حمایت غذایی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۵۷ / ۲۰۰۷۷ 1392/11/16

دستورالعمل اجرایی ماده (۱۱) آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی

مشاهده بیشتر
سازمان بازرسی کل کشور
۴۸۱ / ۱۹۶۲۲ 1391/04/27

دستورالعمل اجرایی ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۸۳ / ۲۰۱۶۶ 1393/03/11

دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۸۳ / ۲۰۴۶۹ 1394/03/26

دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۴ موضوع ردیف ۱۵ـ۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۵۷ / ۱۹۵۵۵ 1391/02/05

دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۴۶۹ / ۱۹۵۸۶ 1391/03/11

دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۱۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
۱۸۴۱۹ / ۱۸۴۱۹ 1387/03/05

دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره‌برداری از آن

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۶۵۹ / ۲۰۰۸۲ 1392/11/23

دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۵۸۰ / ۱۹۸۸۳ 1392/03/20

دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بین‌المللی

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۵۸۶ / ۱۹۸۹۵ 1392/04/04

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۴۶۹ / ۱۹۵۸۶ 1391/03/11

دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری

مشاهده بیشتر