تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی ایلام، مازندران، بیرجند، تبریز، کردستان

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/03/30
شماره ویژه نامه ۱۷۸۵۸
شماره انتشار ۱۷۸۵۸
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 583 مورخ 26/2/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)           شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 583 مورخ 26/2/1385 بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب آقایان دکتر کوروش ساکی، دکتر قاسمعلی خراسانی، دکتر هاشم زهی، دکتر احمدعلی خلیلی، دکتر علیرضا دلاوری و دکتر منصور سلطان‌زاده را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی ایلام، مازندران، بیرجند، تبریز، کردستان و اهواز تأیید نمود. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ محمود بهمنی