لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۵۰۱ / ۱۸۵۰۱ 1387/06/14

رأی شماره ۱۳۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۷ مصوبه شماره ۶۳۰ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر اسفراین

مشاهده بیشتر
۱۸۴۴۳ / ۱۸۴۴۳ 1387/04/05

رأی شماره ۱۳۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۴ مصوبه یکصدو یازدهمین جلسه مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر اراک

مشاهده بیشتر
۱۸۵۰۱ / ۱۸۵۰۱ 1387/06/14

رأی شماره ۱۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۹/۴/۱۳۸۶ فرمانداری شهرستان زابل

مشاهده بیشتر
۱۸۴۴۳ / ۱۸۴۴۳ 1387/04/05

رأی شماره ۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مشاغل سخت و زیان‌آور

مشاهده بیشتر
۱۹۳۲۶ / ۱۹۳۲۶ 1390/04/19

رأی شماره ۱۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت توقیف

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۴۰ / ۲۰۳۳۲ 1393/10/04

رأی شماره ۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۴۵۸۰۶/۱۰/۲۰۰ـ ۱۶/۶/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۴۱ / ۲۰۳۳۶ 1393/10/09

رأی شماره ۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور برای کسانیکه مدرک تحصیلی آنها بالاتر از مدرکی است که برای اعزام پیش‌بینی شده است، به شرط مطلوبیت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۴۱ / ۲۰۳۳۶ 1393/10/09

رأی شماره ۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان محیط زیست به پیمانی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره ۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لزوم تعیین ارزش تحصیلی دوره‌های آموزشی خاص و یا تحصیلات دانشگاه در شورای ارزشیابی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری جهت ارتقاء گروه

مشاهده بیشتر
۱۹۳۲۶ / ۱۹۳۲۶ 1390/04/19

رأی شماره ۱۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت مستمری

مشاهده بیشتر
۱۹۲۶۹ / ۱۹۲۶۹ 1390/02/08

رأی شماره ۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حذف مجری ذیصلاح در احداث ساختمان‌های تا سقف ۱۷۵۰ مترمربع خلاف قانون می‌باشد

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره ۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره۱/۲۷۴۰۳ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۴ اداره تربیت بدنی شهرستان شیروان

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره ۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره۱/۲۷۴۰۳ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۴ اداره تربیت بدنی شهرستان شیروان

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۴۱ / ۲۰۳۳۶ 1393/10/09

رأی شماره ۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۷۰۷۹۳ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۵ / ۱۸۴۵۵ 1387/04/19

رأی شماره ۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۵ / ۱۸۴۵۵ 1387/04/19

رأی شماره ۱۴۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تسری مقررات ماده یک قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار مصوب۱۳۷۶ به افرادی که قبل از آن تاریخ بازنشسته شده‌اند

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۵ / ۱۸۴۵۵ 1387/04/19

رأی شماره ۱۴۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سوابق در هنگام تبدیل وضعیت به هیأت علمی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره ۱۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مشاغلی که استانداردشده و شاغلین مربوط بیش از حد استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می‌نمایند فوق‌العاده کارانه دریافت می‌نمایند لیکن تعیین استاندارد مشاغل خاص به عهده سازمان امور اداری استخدامی می‌باشد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۴۱ / ۲۰۳۳۶ 1393/10/09

رأی شماره ۱۴۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه برخورداری معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی دارای پروانه بهره‌برداری

مشاهده بیشتر
۱۹۶۱۷ / ۱۹۶۱۷ 1391/04/21

رأی شماره ۱۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اشتغال مجدد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۸۰ / ۱۹۶۱۷ 1391/04/21

رأی شماره ۱۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اشتغال مجدد اشخاص بازخریدشده در وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است

مشاهده بیشتر
۱۸۴۲۷ / ۱۸۴۲۷ 1387/03/16

رأی شماره ۱۴۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی از اساسنامه شرکتهای زراعی مصوب هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
۱۸۴۲۳ / ۱۸۴۲۳ 1387/03/09

رأی شماره ۱۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص رد شکایت به خواسته تصدیق ورود خسارت از طرف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره ۱۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای ۲ـ۳، ۳ـ۳، ۴ـ۳ مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره ۱۷۱۰/۵۳ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۳ و ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۵۱۱۶۵/۵۲۵/۹۱۳/ن/۵۵ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۳ مدیرکل نظارت بر ترانزیت

مشاهده بیشتر
۱۸۴۶۴ / ۱۸۴۶۴ 1387/04/31

رأی شماره ۱۴۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۳ بیست و سومین جلسه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ شورای تأمین استان خراسان رضوی

مشاهده بیشتر
۱۸۵۲۲ / ۱۸۵۲۲ 1387/07/09

رأی شماره ۱۴۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری

مشاهده بیشتر
۱۸۵۰۱ / ۱۸۵۰۱ 1387/06/14

رأی شماره ۱۴۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سنوات تحصیل جزء سنوات خدمت در آموزش و پرورش

مشاهده بیشتر
۱۸۴۳۵ / ۱۸۴۳۵ 1387/03/27

رأی شماره ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات...... شرکت صنایع شیر ایران

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره ۱۴۵ ـ ۱۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مستخدمین تمام وقت واجد شرایط در سازمان تعزیرات حکومتی با داشتن حداقل مدرک کاردانی و دو سال سابقه خدمت تا تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ امکان تبدیل وضع آنان از قراردادی به رسمی وجود خواهد داشت

مشاهده بیشتر
۱۹۶۴۳ / ۱۹۶۴۳ 1391/05/21

رأی شماره ۱۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف ۳ ذیل بند ۲ بخشنامه شماره۲۲۹۸۵/۶/۳۸ـ ۱۷/۵/۱۳۸۸ معاون پشتیبان

مشاهده بیشتر